07 jun 2011

Bart Staes

Vandaag stemde het Europees Parlement in met een akkoord dat eerder met de EU-ministers bereikt was over de `Eurovignetrichtlijn┬┤.

Voor het eerst komt daarmee het principe 'de vervuiler betaalt' voor zwaar transport op autowegen in Europese wetgeving te staan. Europees parlementslid Bart Staes (Groen!) ziet dit akkoord als een eerste stap in de juiste richting. Landen mochten tot nu toe vrachtwagens alleen laten betalen voor hun weggebruik en niet voor de luchtvervuiling of de geluidsoverlast die ze veroorzaken. Daar komt straks verandering in.

Staes : "De internalisering van de externe kosten is een gevecht waarvoor Groen! al jaren strijdt: de vervuiler moet betalen. Nog te vaak draaien burgers en de samenleving als geheel op voor de vervuiling die veroorzaakt wordt door anderen. Denk bij vrachtwagens aan de uitstoot van broeikasgassen, lucht- en landschapsvervuiling, geluidsoverlast en ongelukken. Deze externe kosten moeten voor rekening komen van de vervuiler."

Staes is teleurgesteld dat alleen aan luchtvervuiling en geluidsoverlast straks een prijskaartje mag hangen en niet aan de andere externe effecten van vrachtverkeer, zoals de uitstoot van broeikasgassen: "Dit Eurovignet is een eerste stap maar gaat voor ons niet ver genoeg. Het blijft waarschijnlijk bij theorie, want deze nieuwe wetgeving is nodeloos complex en staat bol van uitzonderingen. In principe kunnen de kosten van luchtvervuiling en lawaai berekend worden in het Eurovignet, veel andere externe kosten worden buiten beschouwing gelaten. Zelfs al krijgen lidstaten nu de mogelijkheid om op vrijwillige basis dit 'vervuiler betaalt' principe door te voeren, via belastingen of tolheffingen voor zwaar vrachtverkeer, dan nog blijft de echte kostprijs van de vervuiling en van het zwaar vrachtverkeer uitgesloten, zoals bijvoorbeeld kosten die veroorzaakt worden door ongevallen met vrachtwagens. Daarmee blijft de oneerlijke concurrentie voor het goederentransport over het spoor bestaan."

Staes: " Zoals het wettelijk kader nu is vastgelegd, blijft er bijzonder weinig marge over om in praktijk tot de internalisering van externe kosten over te gaan. Zo worden bijvoorbeeld alle vrachtwagens onder 12 ton uitgesloten van dit eurovignet. Op deze manier krijgen we nooit een mentaliteitswijziging die kan leiden tot een meer duurzaam en dus alternatief transport. De vervuiler moet geresponsabiliseerd worden. Nu blijven de winsten voor de transportsector en de milieukosten voor de rest van de samenleving."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren