Euthanasie, abortus en discreet bevallen

Je lichaam is van jou. Het klinkt logisch, maar niet iedereen kent de vrijheid om op cruciale momenten in het leven over z'n eigen lichaam te beslissen. Recht op zelfbeschikking is voor ons het uitgangspunt. Voor mensen die ondraaglijk lijden, maar ook voor vrouwen die hun zwangerschap willen afbreken of die discreet wensen te bevallen.

Het is niet aan politici om oordelen te vellen over mensen in een uitzichtloze medische situatie. Je kiest zelf hoe je wil sterven. Met of zonder inmenging van anderen, met of zonder ingrepen die het levenseinde versnellen. We evalueren de wet op euthanasie. Twijfelgevallen halen we uit de schemerzone. Ook euthanasie bij dementie maken we mogelijk.

Eerlijke communicatie en heldere informatie zijn sowieso ontzettend belangrijk. Je huisarts, woonzorgcentrum of thuiszorgdienst bespreekt samen met jou tijdig je zorgvoorkeuren. Ook je wensen rond het levenseinde komen expliciet aan bod. Als een arts geen euthanasie wil uitvoeren, moet hij doorverwijzen naar een arts die wel bereid is dit te doen.

Vrouwen hebben het recht om vrijwillig hun zwangerschap af te breken. De beslissing om een abortus te ondergaan is ingrijpend. Niemand neemt zo’n beslissing onbezonnen. De termijn om de zwangerschap te kunnen afbreken, breiden we uit naar 16 weken.

We willen in ons land ook discreet bevallen mogelijk maken. De naam van de moeder komt dan niet in de geboorteakte. Enkele gegevens worden wel bewaard en kunnen later leiden tot contact tussen moeder en kind – als ze dat allebei willen.


Voorstellen uit het programma

  • De termijn waarbinnen abortus mogelijk is, breiden we uit naar 16 weken. We lichten de betrokkene in over de alternatieven en de gevolgen van de ingreep. De verplichte bedenktijd korten we in naar 48 uur.
  • We maken discreet bevallen mogelijk. De naam van de moeder komt dan niet in de geboorteakte. Enkele gegevens worden wel bewaard en kunnen later leiden tot contact tussen moeder en kind – als ze dat allebei willen.
  • Zorgaanbieders maken een prioriteit van voorafgaande zorgplanning. Samen met hun patiënten voeren ze tijdig het gesprek rond de zorg die zij wel of niet meer wensen op het moment dat ze hun wil niet meer kunnen uitdrukken en bespreken ze welke beslissingen zij wensen rond hun levenseinde.
  • Patiënten krijgen het palliatief statuut van zodra ze er nood aan hebben in plaats van drie maanden voor het levenseinde. We investeren meer in de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg en in vorming van zorgverleners.
  • Je kiest zelf hoe je wil sterven: met of zonder inmenging van anderen, met of zonder ingrepen die het levenseinde versnellen. Een evaluatie van de wet op euthanasie is noodzakelijk. Zo halen we twijfelgevallen uit de schemerzone. Euthanasie bij dementie maken we mogelijk, uiteraard na een wilsverklaring en mits strikte voorzorgen. Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden blijft mogelijk, maar we evalueren de procedure. Een wilsverklaring kan je eenvoudig vastleggen op je identiteitskaart en hoef je niet te hernieuwen.
  • We starten een maatschappelijk debat op over hulp bij zelfdoding of euthanasie in geval van levensmoeheid, voltooid leven of onomkeerbaar verlies van persoonlijke waardigheid.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >