Euthanasie, abortus en discreet bevallen

Groen geeft mensen de mogelijkheid om eigen keuzes te maken over hun gezondheid, leven of sterven. Het recht op zelfbeschikking vormt de leidraad. Eerlijke en open informatie en communicatie is daarbij ontzettend belangrijk. In een uitzichtloze medische situatie kies je zelf hoe je wil sterven. Vrouwen hebben het recht om in welbepaalde gevallen een abortus te ondergaan. Ook discreet bevallen maken we mogelijk.

  • STANDPUNT
  • Error in tag 'tag' - No such tag slug euthanasie_abortus_en_discreet_bevallen

In een uitzichtloze medische situatie kies je zelf hoe je wilt sterven: met of zonder inmenging van anderen, met of zonder levensverkortende ingrepen. De politiek velt daar geen waardeoordeel over. Groen wil één omvattend, duidelijk kader voor euthanasie, palliatieve zorgen en palliatieve sedatie dat bestaande praktijken uit de schemerzone haalt.

Als je dat wenst, moet je een wilsverklaring kunnen vastleggen op de chip van je elektronische identiteitskaart. Zo geef je zelf tijdig aan onder welke omstandigheden je welke levenseindezorgen wenst. Sommige minderjarigen in uitzichtloze medische situaties zijn in staat om zelf beslissingen over euthanasie te nemen. We plakken daar geen leeftijd op, maar laten een multidisciplinair team beslissen over de oordeelbekwaamheid van minderjarigen.

Duidelijke informatie en communicatie zijn van een recht van elke patiënt of cliënt. Je huisarts, je woonzorgcentrum of thuiszorgdienst bespreekt samen met jou tijdig je zorgvoorkeuren voor de toekomst. Ook je wensen rond het levenseinde komen expliciet aan bod. Zorginstellingen communiceren al vóór je opname duidelijk over hun beleid en standpunt terzake, zodat je op voorhand weet waar je aan toe bent. Als een arts geen euthanasie wil uitvoeren, moet hij doorverwijzen naar een arts die wel bereid is dit te doen.

Vrouwen hebben in welbepaalde gevallen het recht om vrijwillig hun zwangerschap af te breken. De beslissing om een abortus te ondergaan is ingrijpend. Vrouwen nemen zo’n beslissing niet lichtvaardig. Groen verdedigt dit recht, ook in internationale context.

Anoniem bevallen, zonder je identiteit kenbaar te maken, kan niet in België. Het gaat voorbij aan de rechten van het kind. Groen wil wel discreet bevallen mogelijk maken. De naam van de moeder komt dan niet in de geboorteakte, maar bepaalde gegevens worden wel bewaard. Zowel moeder als kind kunnen later, op basis van die gegevens, het initiatief nemen om in contact te komen met elkaar. Als één van de partijen dit niet wilt, wordt er via juridische bemiddeling naar een oplossing gezocht.

Error in tag 'tag' - No such tag slug euthanasie_abortus_en_discreet_bevallen

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK