25 nov 2011

Eva Brems verontwaardigd dat ons land zijn pioniersrol laat varen: Steven Vanackere (CD&V) verzet zich niet tegen verzwakking verbod op Clustermunitie

De Verenigde Staten proberen dezer dagen een ontwerpprotocol toe te voegen aan de Conventie over Conventionele Wapens waarbij het internationale verbod op clustermunitie sterk ingeperkt wordt tot clustermunitie die voor 1980 geproduceerd is. Achtenveertig landen verzetten zich daarom deze week in een gemeenschappelijke verklaring tegen de tekst van de VS. België sloot zich daar tot grote verbazing van Eva Brems niet bij aan.

Eva Brems, Kamerlid voor Groen!, ziet daarin een gevaarlijk precedent: ”Voor het eerst zou een internationale standaard op het vlak van humanitair recht teruggeschroefd worden. Ook clustermunitie die recenter is dan 1980 is moreel en humanitair onaanvaardbaar omdat het burgers in gevaar blijft brengen.”

België was onder druk van het Parlement een van de voorvechters van het internationaal verbod op het gebruik van clustermunitie. Ons land was het eerste dat clustermunitie verbood, in 2006. In dezelfde maand dat het internationaal verdrag in werking trad, in augustus 2010, had ons land al zijn clustermunitie al vernietigd.

Intussen hebben 61 landen hebben een verbod op clustermunitie ingesteld, maar enkele belangrijke landen, zoals de VS, China, Rusland, India en Pakistan blijven zich ertegen verzetten. Buitenlandse Zaken van CD&V-minister Steven Vanackere beschouwt het Amerikaanse ontwerpprotocol als een positieve tussenstap naar beperking van het gebruik van clustermunitie voor en door landen zoals de VS die niet voor een totaal verbod te vinden zijn. Maar volgens Handicap International zou ons land zich gewoon niet durven verzetten tegen het ontwerpprotocol van de VS.

”Het is niet omdat ons land zijn eigen huishouden niet op orde krijgt, dat België geen ambitieus buitenlands beleid moet voeren”, aldus Eva Brems. ”Ons land was pionier in het verzet tegen clustermunitie en Minister Vanackere (CD&V) van Buitenlandse Zaken moet die rol blijven waarmaken. Dat droeg het parlement ons land op in een resolutie van de Senaat die in mei 2008 door alle partijen werd gesteund.”In een resolutie die Groen! deze week ingediend heeft in De Kamer herhaalt Eva Brems de oproep aan de Minister Vanackere (CD&V) om zich te verzetten tegen elke afzwakking van het verbod op clustermunitie. Ze zal de Minister in het parlement ondervragen over de houding van ons land in Genève.

Wat is clustermunitie ?

Clustermunitie breekt na het afvuren op in tientallen of honderden kleine projectielen die inslaan op een oppervlakte zo groot als een voetbalveld. Bovendien ontploft een derde van die projectielen niet bij impact. Dat maakt het vermijden van onschuldige burgerslachtoffers onmogelijk.

Clustermunitie werd onder andere gebruikt door de VS bij de oorlogen in Irak en Afghanistan, door Rusland in Tsjetsjenië en door Israël in Zuid-Libanon. In februari werd clustermunitie ingezet door Thailand in een grensconflict met Cambodia en in april gebruikte Kadhafi clustermunitie nog boven de belegerde stad Misurata. In 2010 werden 17.000 clustermunitie-gerelateerde doden of gewonden gerapporteerd. Net als bij antipersoonsmijnen kunnen projectielen die bij inslag niet meteen exploderen, jaren na de afloop van het conflict nog steeds ontploffen, wat enorm menselijk leed blijft veroorzaken bij de lokale bevolking.

Eva Brems verwijst daarbij ook naar de verklaring van Navi Pillay (Mensenrechtencommissaris van de VN) en Valerie Amos (Noodhulpcoördinator van de VN). Zij stellen dat onderzoek uitwees uit dat de technische aanpassingen door de producenten de betrouwbaarheid van de clustermunitie niet verbeterd heeft, omdat de nagestreefde ontploffing of de capaciteit om zichzelf te vernietigen na impact niet gegarandeerd is.

Gemeenschappelijke verklaring tegen het ontwerpprotocol van de Verenigde Staten

Verklaring van Navi Pillay, Valerie Amos en Helen Clark

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
<