26 nov 2010

Eva Brems wil minstens 40% vrouwen in raden van bestuur

Volksvertegenwoordiger Eva Brems (Groen!) heeft samen met haar collega Muriel Gerkens (Ecolo) een wetsvoorstel ingediend dat beursgenoteerde bedrijven en overheidsbedrijven verplicht om voortaan minstens 40% vrouwen in hun raad van bestuur op te nemen. Eva Brems: 'Vandaag zetelen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven slechts 6,87% vrouwen. De BEL20-genoteerde bedrijven scoren nog slechter met 6,22% Door deze lage cijfers ligt ook het aantal vrouwelijke gedelegeerd bestuurders bijzonder laag. Met goede wil alleen komen we er niet. We hebben afdwingbare wetten nodig.’

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken (Catalyst 2007, McKinsey 2007,…) hebben reeds aangetoond dat een divers samengestelde raad van bestuur positieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de beslissingen en voor de resultaten van de onderneming. Beslissingen die door een heterogene/gemengde groep worden genomen hebben een breder draagvlak, zijn duurzamer, en leiden tot een betere benutting van talenten en competenties.

Het VN-Actieplatform Peking 1995 wijst uitdrukkelijk op het tekort aan vrouwen in de besluitvorming op de verschillende terreinen van de samenleving en roept op tot gerichte actie om een kritische massa van vrouwelijke leiders, leidinggevenden en managers in strategische bestuursfuncties te komen. Europees commissaris Viviane Reding zei eerder deze week nog dat de Europese Commissie wil dat tegen 2015 raden van besturen van grote Europese bedrijven voor 30 % uit vrouwen bestaan.

”Het is helaas overduidelijk dat bedrijven niet spontaan werk maken van een genderevenwicht in hun raad van bestuur,” betreurt federaal parlementslid Eva Brems: ”Daarom hebben verschillende landen wettelijke normen opgelegd. In Noorwegen geldt sinds januari 2006 een quotum van 40 % vrouwen op in de raden van bestuur van nieuwe ondernemingen. Sinds 2008 geldt dit ook voor eerder opgerichte ondernemingen. Indien die regel na de overgangsperiode niet in acht wordt genomen, is geen enkele beslissing van de raad van bestuur rechtsgeldig. Ook in Zweden, Frankrijk, Zwitserland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk bestaan strenge wettelijke quota. Groen! en Ecolo willen die nu ook in België invoeren.”

Het Ecolo-Groen!-wetsvoorstel stelt voor om te verplichten dat de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven en overheidsbedrijven voortaan minstens voor 40% uit vertegenwoordigers van beide geslachten moet samengesteld zijn. Brems en Gerkens pleiten ook voor begeleidende maatregelen om de kansen van vrouwen om door het glazen plafond te breken te versterken en om vrouwen met een topprofiel zichtbaarder te maken.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren