Evita Willaert

Federaal parlementslid

Van in de Gentse OCMW-raad tot in het federaal parlement strijdt Evita Willaert tegen de kloof tussen arm en rijk, zodat niemand uit de boot valt. Ze werkte enkele jaren als lerares en ondervond zo zelf het belang van gelijke kansen.

'Een op vijf kinderen groeit vandaag op in armoede. Er is geen énkel geldig excuus om hier niets aan te doen'

De verkiezingen van 2014 brachten haar in de Kamer. Als federaal volksvertegenwoordiger bijt ze zich vast in werkbaar werk, loopbanen, armoedebestrijding en gelijke kansen. Daarnaast zetelt Evita sinds 2011 in de OCMW-raad van Gent. Ze verhoogde mee de steun die Gent zelf bovenop het leefloon geeft, tot op een menswaardiger niveau. Van 2012 tot 2014 was Evita fractieleider en ondervoorzitter van de OCMW-raad.

Evita is mama van Guust. Ze hoopt dat hij en miljoenen andere kinderen kunnen opgroeien in een wereld waar discriminatie verleden tijd is en armoede écht wordt aangepakt.