15 feb 2011

Expertencollege veegt alle argumenten voor sluiting waterzuiveringsinstallatie van tafel

De Commissie Leefmilieu van het Brussels parlement debatteerde deze voormiddag over het definitieve verslag van de drie onafhankelijke experts, aangeduid door het Brussels Gewest, de BMWB en Aquiris/Veolia.

Het verslag is zeer duidelijk en pleit de Brusselse regering over de hele lijn vrij. Noch de aanwezigheid van zand of puin, noch de bescherming van de installaties of van het personeel rechtvaardigde een gedeeltelijke of volledige stillegging. Meer zelfs, volgens de experts veroorzaakte het stilleggen van de pompen zonder overleg met de uitbaters van de collectoren juist onnodige risico’s; voor het personeel dat hogerop aan de collectoren werkte. Wat puin betreft constateren de experts dat ze geen cijfers hebben waaruit ze kunnen besluiten dat de WZI Noord meer zand en puin te verwerken krijgt dan andere stedelijke installaties, zoals dat van Antwerpen-Zuid. Wel dat het slibbehandelingsprocédé gebruikt door Aquiris gevoelig is voor de aanwezigheid van zand, waardoor meer onderhoud nodig is. De bescherming van de installatie vereist echter niet de stillegging ervan. Het direct in de Zenne laten lopen van afvalwater was niet onvermijdelijk. Wanneer het stilleggen van het pompen gepland en overlegd gebeurt, kunnen de collectoren het water een tijdlang ophouden.

De Brusselse regering kon, nog steeds volgens het expertencollege, niet voorzien dat alle pompen tegelijkertijd stopgezet zouden worden en de WZI volledig stilgelegd zou worden. ”Het expertencollege veegt daarmee niet alleen alle argumenten van Aquiris van tafel, maar toont ook aan we hier te maken hebben met een uit de hand gelopen chantage vanwege een multinational die zoveel mogelijk winst wil maken en de kosten voor extra onderhoud of bijkomende investeringen maar wat graag doorschuift naar de overheid” zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen!.
De imagoschade voor het Brussels gewest valt niet volledig recht te trekken, zelfs niet met dit overduidelijk rapport. Naar het Vlaams Gewest en de gemeenten langs Zenne, Rupel en Schelde toe is dit rapport echter wel een belangrijk element om het vertrouwen te herstellen. Vlaanderen heeft in deze gekozen voor een iets te makkelijk en populistisch discours.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente