15 feb 2011

Annemie Maes

De Commissie Leefmilieu van het Brussels parlement debatteerde deze voormiddag over het definitieve verslag van de drie onafhankelijke experts, aangeduid door het Brussels Gewest, de BMWB en Aquiris/Veolia.

Het verslag is zeer duidelijk en pleit de Brusselse regering over de hele lijn vrij. Noch de aanwezigheid van zand of puin, noch de bescherming van de installaties of van het personeel rechtvaardigde een gedeeltelijke of volledige stillegging. Meer zelfs, volgens de experts veroorzaakte het stilleggen van de pompen zonder overleg met de uitbaters van de collectoren juist onnodige risico’s; voor het personeel dat hogerop aan de collectoren werkte. Wat puin betreft constateren de experts dat ze geen cijfers hebben waaruit ze kunnen besluiten dat de WZI Noord meer zand en puin te verwerken krijgt dan andere stedelijke installaties, zoals dat van Antwerpen-Zuid. Wel dat het slibbehandelingsprocédé gebruikt door Aquiris gevoelig is voor de aanwezigheid van zand, waardoor meer onderhoud nodig is. De bescherming van de installatie vereist echter niet de stillegging ervan. Het direct in de Zenne laten lopen van afvalwater was niet onvermijdelijk. Wanneer het stilleggen van het pompen gepland en overlegd gebeurt, kunnen de collectoren het water een tijdlang ophouden.

De Brusselse regering kon, nog steeds volgens het expertencollege, niet voorzien dat alle pompen tegelijkertijd stopgezet zouden worden en de WZI volledig stilgelegd zou worden. ”Het expertencollege veegt daarmee niet alleen alle argumenten van Aquiris van tafel, maar toont ook aan we hier te maken hebben met een uit de hand gelopen chantage vanwege een multinational die zoveel mogelijk winst wil maken en de kosten voor extra onderhoud of bijkomende investeringen maar wat graag doorschuift naar de overheid” zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen!.
De imagoschade voor het Brussels gewest valt niet volledig recht te trekken, zelfs niet met dit overduidelijk rapport. Naar het Vlaams Gewest en de gemeenten langs Zenne, Rupel en Schelde toe is dit rapport echter wel een belangrijk element om het vertrouwen te herstellen. Vlaanderen heeft in deze gekozen voor een iets te makkelijk en populistisch discours.
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren
</