09 dec 2010

Annemie Maes

Op initiatief van de ecologisten besliste het Brussels Parlement begin november 2010 om serieus te besparen op eigen werking. Men kwam tot een akkoord om de vergoedingen van de bureauleden gevoelig te verlagen. Donderdagmiddag 9 december werd in het bureau van de RVG beslist ook hier de extra vergoedingen voor parlementsleden te verminderen. Annemie Maes, Groen! parlementslid en tevens ondervoorzitter van de RVG reageert tevreden: “Het is belangrijk dat de overheid in budgettair moeilijke tijden in eigen boezem kijkt. Deze beslissing is daar een mooi voorbeeld van.”

Het Bureau, dat om de veertien dagen vergadert, is verantwoordelijk voor de administratie en de financiën van de Raad en benoemt het griffiepersoneel. Ook het beheer van het gebouw valt onder de bevoegdheid van het Bureau. De Raad herverkiest bij de opening van elk zittingsjaar het Bureau. Bureauleden krijgen bovenop hun loon als parlementslid nog een extra vergoeding.

De vraag is natuurlijk of de huidige extra vergoedingen voor bureauleden in verhouding zijn met de prestaties die ertegenover staan. Niet dus, al was niet iedereen daar meteen van overtuigd .
Annemie Maes bevestigt dat het noodzakelijk was de vergoedingen te herbekijken: ”In budgettair moeilijke tijden is het belangrijk dat iedereen inspanningen levert. De overheid moet hier een voorbeeldrol in spelen. Wij zijn tevreden dat het voorstel voor het beperken van de extra vergoedingen uiteindelijk is goedgekeurd door bijna alle partijen. Hiermee is een grote stap gezet.”

Het Bureau telt 7 leden: de voorzitter, de ondervoorzitter en 5 secretarissen. Op hun extra vergoedingen zal vanaf 2011 dus serieus worden beknibbeld, op identiek dezelfde wijze als in het Brussels Parlement. In totaal bespaart de RVG daardoor jaarlijks bijna 60.000 euro

”De verlaging van de extra vergoedingen voor parlementsleden was een belangrijk strijdpunt voor Groen! tijdens de regeringsonderhandelingen” aldus nog Annemie Maes. De partij hoopt bij deze dat ook de andere parlementen dit voorbeeld zullen volgen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren