Als verpleegkundige/vroedvrouw staat Fabienne al 30 jaar in het vak. Drukke shifts, onregelmatige werkuren, jonge zorgverleners krijgen geen tijd om ervaring op te doen, geen tijd om te ventileren. Dit kan zo niet verder! Zorgpersoneel houdt dit niet vol. Daarom wil Fabienne met Groen luisteren naar de noden van de mensen op de werkvloer. Zorgen voor een respectvol beleid.

Een eerlijk klimaatbeleid voor iedereen. Onze natuur ons kostbaarste geschenk. Fabienne wil met alle betrokkenen tot een aanvaardbare oplossing komen. Kortom samenwerken! Toekomstgericht denken.

Een eerlijke start voor iedereen. Gelijke kansen voor alle kinderen, gratis gezonde schoolmaaltijden. Met honger in je buik kan je niet leren. Zorgen voor de toekomst van onze kinderen, want zij zijn onze toekomst.

Gezond beleid met zorg en respect voor iedereen!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?