18 sep 2015

Federale regering duwt werkzoekenden in de armoede

Ecolo-Groen is niet verbaasd over de historisch hoge piek in het aantal leefloners. “Het beleid van deze regering ten aanzien van werkzoekenden is contraproductief. Werkzoekenden in armoede duwen helpt hen niet sneller aan een job, integendeel.”

Groen pleit om de verstrengde toegang tot de inschakelingsuitkering opnieuw te versoepelen: “Een inschakelingsuitkering is een cruciale opstap om jongeren snel naar werk te begeleiden. De regering-Michel moet die beslissing terugdraaien.”

Eén jaar Michel brengt een historisch hoog aantal leefloners teweeg. “De regering duwt de werkzoekenden verder weg van de oplossing. Doelstelling is om mensen terug aan het werk te krijgen. Het effect van dit contraproductief regeringsbeleid is dat nog meer mensen in armoede belanden en dat maakt hen nog kwetsbaarder. Groen wil de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Dat betekent inzetten op kwaliteitsvolle begeleiding van werkzoekenden naar een job,” aldus Willaert.

Willaert waarschuwt dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. “Op het einde van deze legislatuur dreigen ruim 68.000 jongeren de dupe te zijn van dit harde besparingsbeleid. Deze maatregelen schieten hun doel totaal voorbij: men duwt jongeren in armoede in plaats van perspectief op een job of een diploma te bieden."

Ecolo-Groen hekelt ook het effect van dit contraproductief beleid. “De federale regering schuift de factuur door en bespaart hiermee op de kap van de lokale overheden en OCMW’s. Het wordt tijd dat de federale regering oplossingen biedt in plaats van problemen te verschuiven,” besluit Willaert.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente