08 maa 2011

Financiële transactietaks: EP houdt druk op de ketel

Het EP herhaalt zijn wens om een financiële transactietaks in te voeren.

Europarlementslid Bart Staes (Groen!) is tevreden met het sterke signaal: "Als het niet lukt op mondiaal vlak, zal de EU de taks zelf invoeren. Dat is waar ik vandaag voor gestemd heb."

Het rapport over innoverende financiering op mondiaal en Europees niveau wil dat de Commissie werk maakt van de invoering van een financiële transactietaks. Als het mondiaal niet lukt, zal de Unie zelf een taks moeten invoeren. Vooral de groene fractie in het EP was hiervoor pleitbezorger.

Staes: "We moesten dit momentum vastgrijpen en de hebzucht van de financiële en bankensector aan banden leggen. Een mondiale crisis vraagt mondiale oplossingen en Europa kan als grootste financiële markt een voortrekkersrol spelen. Een financiële transactietaks kan lidstaten voldoende inkomsten bezorgen om hun begroting in evenwicht te brengen en hun economie draaiende te houden. Omdat het inkomstenpotentieel van een FTT van 0,05% in de EU bijna EUR 200 miljard en mondiaal 650 miljard dollar is, kan deze belasting daarnaast een belangrijk deel van de oplossing vormen in de zoektocht naar nieuwe en duurzame inkomstenbronnen. Een FTT kan speculatie inperken en markten stabiliseren, prikkels creëren voor langetermijninvesteringen, doordat elke transactie traceerbaar is kan de transparantie vergroten, en de taks kan ervoor zorgen dat de financiële actoren hun deel van de kosten van de crisis voor hun rekening nemen."

Het rapport vraagt verder om de mogelijkheden tot het uitschrijven van euro-obligaties en het heffen van een CO2taks meer in detail te onderzoeken.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente