Hebben wij niet dezelfde dromen? Een wereld waar het voor iedereen goed leven is? Waar iedereen volop kansen krijgt? Fino is ervan overtuigd dat we daar enkel met een moedig, daadkrachtig beleid voor kunnen zorgen.

Solidariteit onder mensen, in Roeselare en wereldwijd, is al heel haar leven een belangrijke drijfveer. Ze engageert zich in vele sociale organisaties, in Welzijnsschakels, in t’Hope… Vanuit die achtergrond zetelt ze voor Groen in het BCSD in Roeselare.

Ze maakt zich zorgen. Armoede neemt toe, de uitdagingen zijn groot. Dat mensen op straat moeten slapen, dat er veel te weinig betaalbare sociale huisvesting gerealiseerd wordt, dat zelfs werkende mensen de maandelijkse kosten niet altijd kunnen betalen, vindt ze onaanvaardbaar. Ontoereikend en te duur openbaar vervoer, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg zijn nog thema's waar ze een lans voor wil breken. Zorgen dat niemand uit de boot valt, daar gaat Fino voluit voor.

Er is ingezet op de verhoging van heel wat sociale uitkeringen. Als je als beleid een betere inkomensbescherming aan mensen geeft, dan zie je dat in de cijfers. Fier op wat we met ⁦Groen⁩ in de federale regering doen tegen armoede.

Ze kiest voor Groen omdat Groen toekomstgerichte, positieve keuzes maakt, op lange termijn in het belang van mens en planeet. Met angst en uitsluiting gaan we niet vooruit. Samenwerken, durven én doen, dat doet Groen. Enkel Groen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?