07 okt 2016

Fiscale regularisatie geeft wrang gevoel bij wie zijn belastingen correct betaalt

"Een fiscale regularisatie geeft een wrang gevoel bij de mensen die de erfbelasting wel correct hebben betaald. Met de Vlaamse fiscale regularisatie geeft de regering van N-VA, Open VLD en CD&V het signaal dat fiscale miljoenenfraude ok is. Terwijl elke euro die een oneerlijke miljoenenfraudeur niet betaalt, uiteindelijk op de kap van de eerlijke Vlaming terecht komt". Dat zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska vrijdag in reactie op de maatregel die de Vlaamse regering goedkeurde.

"Dit is niet de noodzakelijke operatie rechtvaardigheid. Tommelein spreekt van een 'tijdelijke' maatregel, maar een maatregel die tot 2020 duurt, valt bezwaarlijk tijdelijk te noemen. Het lijkt eerder op een bonus voor wie vals speelt", merkt Groen-fractieleider Rzoska op.

In haar 3D-plan beloofde CD&V nog het volgende: “Fiscale fraude ondermijnt het volledige systeem. (...) Iedereen heeft nu de kans gehad inkomsten te regulariseren. De budgettaire opbrengst van de operatie toont aan dat veel mensen dat ook gedaan hebben. Nu is het eindpunt bereikt. Wie hardleers is, zal daar dus ook de gevolgen van moeten dragen.”

“Door, na de fiscale regularisaties op federaal vlak, nu ook een Vlaams verlengstuk toe te staan verbreekt de CD&V dus haar belofte die ze tijdens de verkiezingscampagne deed”, besluit Björn Rzoska.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente