17 mei 2011

Formatie: Groen! blijft ijveren voor een staatshervorming die een ambitieus en sociaal beleid in de hand werkt

Groen! wenst formateur Di Rupo alle succes toe voor zijn nieuwe opdracht. De formateur kan rekenen op de groenen om samen constructief werk te maken van een grondige staatshervorming die dit land op de rails naar de toekomst zet. “Tegenover het asociale-conservatieve afbraakverhaal van de N-VA plaatsen de groenen een opbouwend verhaal dat gaat voor ingrijpende sociale en ecologische moderniseringen.” stelt Groen! voorzitter Van Besien.

Groen! voorzitter Van Besien is voorzichtig positief na de ontwikkelingen van de voorbije dagen. Het feit dat we nu een formateur hebben, is een lichtpunt. Het is een teken dat er eindelijk ambitie is om een regering te vormen.

Dit kan betekenen dat de twee winnaars van de voorbije verkiezingen uit hun slaapstand aan het ontwaken zijn en eindelijk bereid zijn de onderhandelingen op te starten. Het is nu het moment dat de andere mede-onderhandelaars hun positie duidelijk maken.

De tijd is gekomen om nu duidelijk het debat aan te gaan over wat voor een soort staatshervorming we willen. Groen!-voorzitter Van Besien ziet de staatshervorming als een unieke kans om grondige moderniseringen door te voeren op het vlak van sociale bescherming, herverdeling via de belastingen, beter bestuur en klimaatbeleid. ”Daarmee zetten wij ons lijnrecht tegenover de conservatief-liberale agenda van de N-VA die de staatshervorming vooral wil gebruiken om een harder, asociaal beleid mogelijk te maken. Wij vragen steun aan CD&V en sp.a om niet mee te gaan in dat afbraakscenario en om samen met ons te gaan voor sociaal-ecologische hervormingen.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente