Dagelijks zorgt Frederik als anesthesist er voor dat elke patiënt op een zo comfortabel mogelijke en pijnloze manier een vervelend onderzoek of pijnlijke ingreep kan ondergaan. Hij werkt hiervoor met vele mensen en diensten samen en moet soms complexe problemen oplossen.

Deze ervaring zet hij ook in als schepen in Bierbeek, bevoegd voor Omgeving, met Ruimtelijke Ordening en Milieu, voor Duurzaamheid en Natuur, voor Internationale Samenwerking én voor Dierenwelzijn.

Zorgen voor mensen, zorgen voor onze planeet.

Van op de 13e opvolgerspositie wil hij de Vlaamse lijst van Groen in Vlaams-Brabant steunen. Hij ijvert voor meer investeringen in goed openbaar vervoer, want de huidige besparingspolitiek bij De Lijn laat vele mensen, ook in Bierbeek, in de kou staan als ze de bus willen nemen.

Als arts is hij fier op wat onze moderne geneeskunde allemaal kan, maar hij is ook bezorgd dat niet iedereen de kansen krijgt op goede en betaalbare zorg wanneer het nodig is. Hij heeft heel veel respect voor alle medewerkers binnen de zorg, en vindt dat iedereen, van poetspersoneel tot verpleegkundigen, meer waardering moet krijgen voor het harde werk dat ze verrichten.

Goed zorgen voor elkaar en voor de planeet, dat kan enkel met Groen!

 

 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?