27 jan 2012

Freya Piryns (Groen): “Uitbreiding ouderschapsverlof: wat regering met ene hand geeft, neemt ze met andere hand dubbel af"

Groen juicht het voorstel van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) toe om het ouderschapsverlof van drie naar vier maanden uit te breiden. “Het is een belangrijke stap voor vele vrouwen om arbeid en gezin op een menswaardige manier te kunnen combineren”, zegt Groen senator Freya Piryns. “Nu alleen de mannen nog overhalen om hun deel van het werk te doen.”

Dat de Europese beslissing om het ouderschapsverlof op te trekken vanaf 8 maart ook in de Belgische wetgeving wordt opgenomen, is goed nieuws voor heel wat mama’s;. Ook voor Groen-senator én mama Freya Piryns: ”Gezin en werk combineren is sowieso al niet gemakkelijk, systemen van tijdskrediet zijn precies wat we nodig hebben.”

Piryns blijft anderzijds achter met een dubbel gevoel: ”Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid omdat we moeten van Europa. Ten gronde wil deze regering vooral snoeien in de tijdskredieten en het evenwicht werk-gezin nog moeilijker maken. In het kader van de pensioenhervorming nam de regering een veel forsere beslissing om tijdskredieten op andere punten fors terug te draaien en te snoeien in de gelijkstelling voor het pensioen. Wat de regering met de ene hand geeft, neemt ze met de andere dubbel af.”

”Waar blijven de voorstellen van de regering om de mannen ook meer te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen?” vraagt Piryns zich bovendien af. ”Het zijn nog steeds overwegend vrouwen die gebruik maken van het verlof, alsook van andere systemen zoals tijdskrediet. Het aantal nieuwe mannen die voor een beperkte periode minder gaat werken om hun kinderen te helpen opvoeden, blijft uitermate beperkt.” Piryns roept de mannen dan ook op hun verantwoordelijkheid op te nemen en doet alvast een voorstel om hen aan te moedigen: ”Met een zogenaamde ‘vaderbonus’ willen we vaders stimuleren om meer tijd te maken voor hun kinderen. Ouders die beiden hun ouderschapsverlof opnemen zouden dan gezamenlijk een extra maand ouderschapsverlof krijgen.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente