11 aug 2017

Ingrid Pira

Slechts 10 van de 308 Vlaamse gemeenten wil fuseren. Vlaams parlementslid Ingrid Pira roept op om van Vlaanderen een driestromenland te maken en de provincies om te vormen tot stads- en streekgewesten.

Er zijn op dit moment principiële akkoorden voor 4 fusies tussen in totaal 8 gemeenten. Het kost de Vlaamse overheid 500 euro per inwoner schuldverlichting of in totaal 49,69 miljoen euro. Dat antwoordt Liesbeth Homans op een vraag van parlementslid Ingrid Pira (Groen). “We zijn niet tegen fusies, maar zouden dat geld veel liever zien gaan naar de vorming van stads- en streekgewesten”, aldus Ingrid Pira.

Voor einde 2017 moeten gemeenten die willen fusioneren en aanspraak willen maken op 500 euro schuldverlichting per inwoner dat voornemen melden aan de Vlaamse Overheid. In antwoord op een schriftelijke vraag van Ingrid Pira (Groen) laat minister Homans weten dat er op dit moment 4 principiële akkoorden zijn tussen 8 gemeenten om de fuseren : Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, Kruishoutem en Zingem, Aalter en Knesselaere en Overpelt en Neerpelt. Puurs en St. Amands zullen in september 2017 op hun gemeenteraden beslissen tot een fusie. Noot : de 10 gemeenten worden allemaal geleid door een CD&V-burgemeester.

“Tien gemeenten die willen fuseren op een totaal van 308 Vlaamse gemeenten is niet overweldigend”, aldus Ingrid Pira. Het is voor het parlementslid een bewijs dat – hoewel er een aantrekkelijk financieel voordeel aan vast hangt - vele gemeenten niet enthousiast zijn voor een fusie, en dat is volgens Pira logisch. “De partij van Liesbeth Homans wil door fusies van gemeenten komen tot een tweestromenland : grote gemeenten enerzijds en Vlaanderen anderzijds. Terwijl de realiteit is dat er op het lokale niveau al jarenlang een organische evolutie aan de gang is bij steden en gemeenten om in regioverband samen te werken.”

Groen wil in Vlaanderen geen tweestromenland maar een driestromenland, waarbij het tussen-niveau dat nu de provincie is, vervangen wordt door stads-en streekgewesten. “Stads- en streekgewesten zijn het niveau van de toekomst, het gaat om centrumsteden en de omgevende gemeenten, het gaat om het natuurlijk gebied waarbinnen mensen wonen, werken, zich verplaatsen met fiets of openbaar vervoer, naar school of ziekenhuis gaan, gaan shoppen enzovoort. 'Les bassins de vie', zoals het zo mooi genoemd wordt in Frankrijk. Wereldwijd is die beweging aan de gang”, aldus nog het Vlaams parlementslid. Volgens Ingrid Pira zullen zowel Vlaanderen als de gemeenten op termijn bevoegdheden afgeven aan het stads- en streekniveau.

Groen heeft enkele maanden geleden een voorstel van decreet ingediend om provincies om te vormen tot stads- en streekgewesten. “Er moeten democratische stads- en streekgewestraden komen waar op termijn de vele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen in kantelen. Dàt is pas een antwoord op de vele structuren, mandaten en verrommeling”, aldus nog Pira. Hierbij verwijst Pira nog naar de regioscreening die toenmalig Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois begon, maar in de koelkast werd gestoken toen Liesbeth Homans minister werd.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren