13 dec 2012

GAS: Duidelijke afbakening is noodzakelijk

De ministerraad besliste deze morgen het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) uit te breiden door onder andere de leeftijd naar 14 jaar te verlagen en de boetes te verhogen. Kamerlid Eva Brems (Groen): “De regering heeft niet geluisterd naar de storm van protest van jeugdorganisaties en middenveld. In plaats van die problematische kanten en lokale willekeur aan te pakken, gaat de regering ze nu nog versterken.”

De toepassing van GAS loopt uit de hand. Tientallen voorbeelden van absurde GAS-boetes hebben de regering niet kunnen overtuigen om duidelijke criteria te bepalen. GAS zijn nuttig als gerichte maatregelen tegen overlast. ”Wat de debatten van de laatste maanden overtuigend hebben aangetoond, is dat er lokaal veel misbruik van wordt gemaakt. Onze jongeren zijn daar het slachtoffer van,” aldus Eva Brems.

De regering heeft echter geen oor voor de unanieme oproepen uit de jeugdsector om GAS voor jongeren terug te schroeven en de leeftijdsgrens zeker niet te verlagen. ”Dat de regering gewoon doorgaat met de leeftijdsverlaging naar 14 jaar is echt een slag in het gezicht van de jeugdsector. De regering had een hervorming moeten doorvoeren die duidelijke criteria bepaalt of een controlemechanisme instelt om de huidige willekeur tegen te gaan,” aldus Eva Brems.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente