PERSBERICHT - 14 dec 2020

‘Gebrek aan visie zet Vlaamse biodiversiteit onder druk’

'Minister Demir moet haar omgevingsbeleid veel beter afstemmen op haar natuurbeleid. Alleen natuur bij creëren, is niet genoeg om het verlies aan biodiversiteit in Vlaanderen te compenseren. Het Vlaamse beleid moet aandacht hebben voor wat er fout loopt in de omgeving: het stikstofprobleem, beton opbreken en verdroging en versnippering aanpakken. Zolang dat allemaal niet tegelijk wordt aangepakt, wordt de biodiversiteitscrisis steeds groter', zo reageert Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege op het Natuurrapport 2020.

Het rapport meldt dat 86 procent van de door Europa beschermde natuurgebieden in Vlaanderen in slechte toestand verkeert. 'Er is de afgelopen jaren natuur bij gekomen, dat neemt niet weg dat we steeds minder verschillende soorten planten, bloemen en bomen zien. De bescherming van de natuur betekent meer dan alleen natuur- en bosgebieden bij creëren', stelt Schauvliege.    

Volgens Groen knelt het schoentje in alles wat er buiten de natuurgebieden fout loopt. 'Als onze waterlopen proper zijn, de lucht gezond is en er geen bodems vervuild worden, dan herstelt de natuur zich vanzelf. Daarvoor hebben we een omgevingsbeleid nodig dat afgestemd wordt op ons natuurbeleid. Vandaag is dat te verkokerd. Een betere samenhang tussen omgeving en natuur moet vooropstaan', klinkt het.

Schauvliege concretiseert: 'Een samenhangend natuurbeleid pakt de uitstoot van het vele stikstof aan dat vandaag op ons groen valt. Daarvoor moet de veestapel inkrimpen, moeten er minder dieselwagens rondrijden en moeten oude gebouwen beter geïsoleerd worden.'

Daarnaast moet de Vlaamse regering structureel beton openbreken, vindt Schauvliege. 'Niet hier en daar een proefproject, maar structureel. Dit is belangrijk om verdroging aan te pakken. Volgens het natuurrapport zijn sinds de jaren ‘50 maar liefst 85 procent van onze moerassen verloren gegaan. Een structureel probleem los je enkel op met structurele maatregelen.'

De Vlaamse natuur lijdt ook onder versnippering. Volgens het natuurrapport is 89 procent van onze beschermde natuur kleiner dan 1 hectare. 'Zolang we niet zorgen dat de plekjes natuur met elkaar verbonden worden door bloemenranden, hagen, bosjes en natuurlijke weilanden zitten soorten geïsoleerd en zijn ze bijzonder kwetsbaar.'

Naast die oproep om meer aandacht te hebben voor de versterking van de natuur vraagt Schauvliege of de regering kijkt op langere termijn. 'De Vlaamse regering zal de Vlaamse natuur alleen in goede staat brengen als ze het probleem integraal aanpakt en met een langetermijnvisie. Als de kwaliteit van onze omgeving verbetert dan kan de natuur zich traag terug ontwikkelen. Een goede milieukwaliteit creëren en behouden is een werk van lange adem. Dat staat haaks op beleidsmakers die de dagelijkse waan vaak belangrijker vinden', klinkt het nog. 

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren