27 sep 2013

Elisabeth Meuleman

Groen stelt voor dat minister van onderwijs Pascal Smet (Sp.a) de professoren die niet slaagden in de taaltest Engels de tijd geeft om hun taalkennis bij te schaven. “Een overgangsmaatregel, die de professoren nog even respijt geeft, biedt wat tegengewicht tegen het ondoordacht invoeren van de test door minister van Onderwijs Smet. De minister Smet heeft de taaltest te ondoordacht en te snel ingevoerd, zonder op voorhand na te denken over de gevolgen,” aldus Elisabeth Meuleman, fractieleidster Groen in het Vlaams parlement. Minister Smet legt vrijdag een voorstel neer aan de Vlaamse regering.

Er heerst heel wat onduidelijkheid over wat er nu moet gebeuren met de professoren die niet slaagden in de taaltest Engels. Groen vindt het erg vreemd dat minister Smet een verplichte taaltest invoerde, maar dat hij op voorhand niet heeft nagedacht over de consequenties van de resultaten van de taaltest. ”De minister heeft bij de invoering van de taaltest onvoldoende overleg gepleegd. Dat heeft begrijpelijkerwijs zeer veel kwaad bloed gezet bij academici. De minister had dit kunnen voorkomen. Maar goed, hij kan zijn ondoordacht beleid nog bijsturen door nu een overgangsmaatregel in het leven te roepen. De professoren die faalden op de test moeten bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om een cursus te volgen om hun kennis van het Engels bij te spijkeren. Op deze manier kunnen ze les blijven geven. De professoren moeten de tijd en ruimte krijgen om zich bij te spijkeren. Iedereen heeft recht op een tweede zit, ook professoren.”

Groen vindt wel dat studenten ook recht hebben op onderwijs in uitstekend Engels. ”Het is frappant dat er zo’n hoog percentage professoren niet slaagden in de test. Studenten hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs. Daarom vraagt Groen dat de instellingen in de toekomst meer aandacht aan de problematiek schenken. De overheid moet, in overleg met de universiteiten, een eenduidig systeem uitwerken dat de nodige overgangsmaatregelen voorziet. Zo kan van nieuw aan te werven professoren meteen het vereiste niveau worden geeist, terwijl professoren die al langer in dienst zijn een aantal jaar de tijd krijgen om zich bij te werken. De universiteiten en hogescholen moeten voldoende tijd en middelen investeren in het begeleiden van de professoren. De professoren hebben immers hun handen vol met allerhande onderzoeksverplichtingen en deadlines, onderwijs wordt noodgedwongen een ‘side-project’.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren