27 jan 2011

Bart Staes

De Europese Unie kan een reductie van de uitstoot van broeikasgassen tot 95% in 2050 bereiken, maar dan moeten ook voor 2020 al belangrijke stappen in Europees verband gezet worden. De Groene fractie in het Europees Parlement presenteert vandaag een nieuwe studie (1) die aantoont hoe een en ander haalbaar is en hoe de EU door minder afhankelijk te worden van de import van dure primaire, fossiele energiebronnen, de komende decennia vele miljarden euro kan besparen. Volgens Europees parlementslid Bart Staes en federaal parlementslid Kristof Calvo is deze studie een schot voor de boeg van de cruciale Energieraad van 4 februari: 'De Europese regeringsleiders zullen daar de koers uitzetten voor de komen de jaren, maar daarmee ook voor de langere termijn.'

(Brussel, 27/01/2011) De studie, "Vision Scenario", gemaakt door het Duitse Öko-Institut, onderzocht de energiescenario's voor alle relevante sectoren, voor alle broeikasgassen en dat voor de korte, middelange en de lange termijn van 2050.

De sleutel is de snelle vergroening van onze stroomproductie, omdat voor andere sectoren zoals de landbouw de omschakeling moeilijker is. Zo moet in 2020 veertig procent van onze elektriciteit duurzaam worden opgewekt uit wind, zon, water en biomassa. Daarnaast zijn bindende doelstellingen voor de besparing van energie en energie-efficiëntie al even cruciaal.
Deze studie toont nog eens aan hoe belangrijk deze stappen zijn, indien de Europese leiders hun eigen toezeggingen over het beperken van de temperatuurstijging tot gemiddeld twee graden Celsius willen nakomen. Calvo: "De Europese leiders hebben dit doel zélf goedgekeurd in Kopenhagen en hebben ook de emmissiereductie van 80-95% tegen 2050 omarmd. Als je dat doel ook echt wil halen, moet je nu beginnen. Deze studie rekent terug en stelt vast welke doelstellingen nodig zijn om het streven tot 2050 ook echt te bereiken."
Staes: "We naderen een cruciaal momentum om het Europese energie-, en klimaatbeleid te bepalen. Dat is ook de kernboodschap van 'Vision Scenario'. De komende tien jaar zullen bepalend zijn voor de toekomst van onze energiesector en de veiligheid van onze energievoorziening. Komend decennium wordt ook duidelijk of de EU de klimaatdoelstellingen wel of niet zal halen én de vraag of de EU competitief zal kunnen zijn in de snel groeiende economische sectoren rond duurzame energietechnologie."
Energieraad
Volgende week vrijdag komen Europese regeringsleiders bij elkaar om te praten over het Europese energiebeleid. Staes en Calvo hopen dat zij de resultaten van deze studie meenemen: "De voorlopige documenten van die energieraad zijn niet altijd even veelbelovend. Ze missen een gevoel van urgentie. We moeten haast maken met het concretiseren van energiebesparing via duidelijke doelstellingen zoals 20% tegen 2020 én de omschakeling naar een groene economie snel inzetten. Anders lopen we het gevaar om ingehaald te worden door landen als China, dat nu al de aantrekkelijkste investeringsplek is voor bedrijven in groene energietechnologie. Europa heeft de keuze: een energie-winnaar of energie-verliezer worden."
"Bovendien moeten we onze energie-afhankelijkheid afbouwen: in 2008 besteedde de EU al 4000 miljard euro - zo'n 4 % van het Europese BNP - aan de import van fossiele brandstoffen. Door nu een omschakeling in te zetten, kan de EU tegen 2020 hierop al 130 miljard besparen."
Kernenergie
Calvo: "Zonder een snelle en drastische reductie van steenkool in de Europese energiemix, zal de EU haar klimaatdoelstellingen niet halen. Door een prioriteit te stellen rond energiebesparing en -efficiëntie, hernieuwbare energie en de modernisering van de elektriciteitsnetwerken, kunnen de meeste kolencentrales tegen 2025-2030 uitgefaseerd worden. Kernenergie kan daar geen rol in spelen."
De nieuwe studie toont ook aan dat de EU sowieso geen nieuwe kerncentrales nodig heeft om het doel te halen. Integendeel, de bouw van nieuwe kerncentrales is niet alleen bijzonder duur, zo blijkt bijvoorbeeld in Finland, maar duurt ook dermate lang dat dit geen bijdrage levert om de strijd tegen broeikasgassen op korte termijn op het goede spoor te zetten.
Staes: "Tegen 2040 is kernenergie in Europa uitgefaseerd. De kopzorgen over enorme budgetten voor een veilige ontmanteling van kerncentrales, de problematische berging van vooral het hoogradioactieve afval én het importeren van het steeds schaarsere uranium, ten koste van inheemse bevolkingsgroepen, zullen dan ook afnemen."
Voor de transportsector zijn elektrische auto´s en op de lange termijn duurzame biobrandstoffen voor vrachtwagens voorzien. Staes: "Op dit moment is het overgrote deel van de biobrandstoffen nog niet duurzaam, omdat ze landbouwgrond in beslag nemen waar voorheen voedsel werd verbouwd. Maar op termijn zullen de tweede of derde generatie biobrandstoffen al een stuk duurzamer zijn."

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren