12 okt 2010

Geen salami-politiek voor de Kempense Noord-Zuidverbinding

De Kempen hebben een goede Noord-Zuidverbinding nodig, geen vierbaans-expressweg die de draagkracht van de regio overstijgt. De plannen voor de parallelweg tussen Geel en Kasterlee zijn een voorbeeld van weinig verheffende salami-politiek.

Dat er op het tracé van de N19 tussen Turnhout en Aarschot ingrepen nodig zijn, dat is wel duidelijk. De fly-over in Oevel en de ring rond Kasterlee zijn bijvoorbeeld zinvolle ingrepen.
In de plannen om tussen Geel en Kasterlee parallel aan de bestaande N19 een nieuwe weg aan te leggen, kan Groen! zich echter niet vinden en daarom dienden wij ook een bezwaarschrift in tegen de bouwaanvraag.

De plannen voor de parallelweg werden de voorbije jaren in verschillende studies en rapporten (MER, provinciale audit, advies van de SARO) bijzonder kritisch afgeserveerd. Zelfs na milderende maatregelen zou de aanleg van de parallelweg het milieu (bodem, water, geluid, landschap) beduidend zwaarder belasten dan de bestaande weg, zo viel te lezen.

Negatieve adviezen die de politiek echter naast zich neerlegde. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de (lokale) politiek vervolgens zware druk heeft uitgeoefend: studies werden herschreven totdat voor de parallelweg uiteindelijk tòch een (min of meer) gunstig advies kon worden verleend.

De oorspronkelijke conclusies van die rapporten blijven natuurlijk wel overeind: de kwaliteit van landschap en natuur zàl geschaad worden door de aanleg van de parallelweg. Het beschermd landschap Gooreind verdwijnt simpelweg als de aanleg van de parallelweg doorgaat. Het Europees Vogelrichtlijngebied van De Zegge en het Habitatrichtlijngebied ten noorden en ten zuiden van het Kempens Kanaal zullen meer hinder van de Noord-Zuidverbinding ondervinden.

Groen! heeft in het verleden altijd gepleit voor de opmaak van een Plan-MER. Voor infrastructuurwerken van dergelijke omvang aan het hoofdwegennetwerk is een Plan-MER noodzakelijk, waarbij de afweging van verschillende tracés aan bod moet komen. Vijf jaar geleden onderschreef toenmalig minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen die vraag. De Kempense Noord-Zuidverbinding moet gekaderd worden binnen een breder perspectief waarbij bekeken moet worden of en hoe Tilburg en de Brabantse stedenrij via de Noord-Zuidverbinding met Brussel verbonden moeten worden.

Die aanpak wordt anno 2010 helaas niet gevolgd. Een overkoepelende Vlaamse of provinciale visie ontbreekt op dit moment. Wel stellen we vast dat middels een salami-politiek steeds over kleine trajecten beslist wordt, met als ongewenst resultaat een heuse autostrade dwars door de Kempen.

De Kempen wacht al 20 jaar op een goede Noord-Zuidverbinding. Nu het Vlaams mobiliteitsplan er aan komt, is het beter daar nog even op te wachten, zodat we duidelijk weten binnen welk breder kader de Noord-Zuidverbinding zal functioneren.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren