02 feb 2012

Bart Staes

Het 'Begrotingspact' dat de regeringsleiders van vijfentwintig EU-landen afgelopen maandag sloten, krijgt bepaald geen warm welkom van het Europees Parlement.

Het pact is goeddeels overbodig, aldus de vier grootste fracties in het parlement, die vandaag een gezamelijke resolutie goedkeurden. Het Begrotingspact biedt bovendien geen uitzicht op duurzaam economisch herstel. Daarvoor is meer solidariteit nodig. De Duitse bondskanselier Merkel moet nu eindelijk over de brug komen, meent ook Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

De resolutie van de vier fracties, waaronder de Groenen, constateert dat vrijwel alle elementen van het nieuwe verdrag verwezenlijkt hadden kunnen worden, of reeds verwezenlijkt zijn, binnen het bestaande juridische raamwerk van de EU. Voor het oplossen van de eurocrisis volstaan afspraken over begrotingsdiscipline niet, maar moeten snel maatregelen genomen worden voor een "houdbare schuldenlast" en economisch herstel.

"Terwijl de regeringsleiders top na top wijden aan het recyclen van afspraken over begrotingsdiscipline, laten zij na om de grootste problemen aan te pakken", volgens Staes. "De hoge rentepercentages die de zwakkere eurolanden moeten betalen over hun schulden en de krimp van hun economieën maken van bezuinigen een gebed zonder eind. De sterkere eurolanden doen te weinig om de Europese economie draaiende te houden, zolang zij zich toeleggen op bezuinigen in plaats van hervormen en investeren. Daardoor dreigen we in een diepe recessie te belanden, die nog meer banen vernietigt en de relatieve staatsschuld van de eurolanden verder opdrijft."

Staes verwelkomt het pleidooi van de vier fracties voor een Europees schuldenaflossingsfonds, zoals voorgesteld door de Duitse Raad van Economische Wijzen. Daarbij geven eurolanden gezamenlijke obligaties uit om het deel van hun staatsschuld dat de limiet van zestig procent van het BNP overschrijdt te financieren. Zo dalen de rentelasten en vermindert het risico dat de nog altijd niet opgeloste Griekse crisis tot een fatale besmetting van landen als Spanje en Italië leidt.

"Merkel heeft het Begrotingspact gekregen dat vrijwel geen van de andere lidstaten wilde", constateert Staes. "Nu moet de bondskanselier zelf eindelijk over de brug komen, door in te stemmen met een steviger euronoodfonds en mee te werken aan een schuldenaflossingsfonds. De eurozone blijft wankelen zolang zij op één been moet staan: naast financiële soliditeit is nu vooral solidariteit nodig."

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren