13 sep 2016

Christel Gorissen

In het kader van haar klimaatactieplan zet Lanaken haar schouders onder hernieuwbare energie. Het gemeentebestuur schreef een openbare aanbesteding uit voor de bouw en de uitbating van windturbines. Burgers zullen mee kunnen investeren.

In het kader van haar klimaatactieplan zet Lanaken haar schouders onder hernieuwbare energie. Het gemeentebestuur schreef een openbare aanbesteding uit voor de bouw en de uitbating van windturbines. Burgers zullen mee kunnen investeren.

"In eerste instantie onderzoeken we welke locaties in aanmerking komen voor de bouw van windturbines", vertelt schepen voor energie Christel Gorissen (sp.a-Groen). "We denken daarbij bijvoorbeeld aan industriezone Europark of ter hoogte van het nieuwe Sportpark Montaignehof."

"Lanaken wil haar inwoners de kans geven om mee te investeren in het windenergieproject", gaat Gorissen verder. "Daarom moet iedere kandidaat-ontwikkelaar in zijn projectvoorstel directe burgerparticipatie voorzien."

Naast de bouw van windturbines laat het gemeentebestuur zonnepanelen installeren op de daken van de nieuwe refter van de technische dienst en de gemeentelijke kleuterschool in Rekem.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente