09 aug 2016

Cengiz Cetinkaya

Senioren met een migratieachtergrond zijn een moeilijk te bereiken doelgroep. In Gent willen ze daar verandering in brengen. OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya (Groen) trekt aan de kar van een proefproject. Voortaan gaat het OCMW zelf naar de ouderen.

Senioren met een migratieachtergrond zijn een moeilijk te bereiken doelgroep. In Gent willen ze daar verandering in brengen. OCMW-raadslid Cengiz Cetinkaya (Groen) trekt aan de kar van een proefproject. Voortaan gaat het OCMW zelf naar de ouderen.

"In het verleden leken senioren met een migratieachtergrond wel een vergeten doelgroep in Gent", vertelt Cetinkaya. "Te moeilijk, niet bereikbaar of geen interesse, klonk het. Wij moeten in eerste instantie zelf naar hen toegaan, tot ze zelf de weg naar ons vinden."

Het OCMW trekt daarom voortaan zelf naar de ouderen. Ze houden zitdagen in de vertrouwde omgeving van de senioren, zoals organisaties voor inwoners met een migratieachtergrond, vrouwenorganisaties en moskeeën.

De vernieuwde aanpak werkt. Sinds de start van het proefproject bereikte het OCMW 280 extra Gentenaren met een migratieachtergrond. Daarom gaan ze er mee door. Het aantal zitdagen wordt uitgebreid, er wordt een medewerker aangeworven en vrijwilligers kunnen voortaan meewerken aan het project. De personeelsleden krijgen extra vorming in cultuursensitieve zorg.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente