10 nov 2012

Filip Watteeuw

Sp.a, Groen en OpenVLD hebben een akkoord gesloten om vanaf 2013 samen de stad Gent te besturen. Daniël Termont (sp.a), Elke Decruynaere (Groen) en Mathias De Clercq (OpenVLD) hebben op zaterdag 10 november 2012 het nieuwe bestuursakkoord aan de pers voorgesteld. Dat omvat 800 actiepunten verdeeld over 21 thema’s. Termont, Decruynaere en De Clercq zijn unaniem: 'Dit gezamenlijke akkoord van 3 volwaardige partners koppelt ervaring en goed bestuur aan vooruitstrevende toekomstvisies om Gent de kans te geven door te groeien als creatieve en leefbare stad op mensenmaat. We maken duidelijke keuzes die rekening houden met iedereen en niemand achterlaten.’ In het 12-koppige college van burgemeester en schepenen krijgt sp.a 6 zetels, Groen en OpenVLD elk 3.

Tijdens de verkiezingen van 14 oktober 2012 behaalde het kartel sp.a-Groen 26 zetels (op een totaal van 51), OpenVLD haalde er 9. Hoewel het kartel een absolute meerderheid behaalde besloten beide partijen om een derde partner te zoeken om samen Gent te besturen vanaf 2013. Er werd eerst met OpenVLD onderhandeld en dat heeft vruchten afgeworpen. De drie partijen sloten op 6 november een akkoord dat inmiddels door de respectievelijke partijorganen werd bekrachtigd. Het Gentse bestuursakkoord 2012-2013 omvat niet minder dan 800 actiepunten verdeeld over 21 thema’s;. In het college krijgt sp.a de burgemeester en 5 schepenen, Groen en OpenVLD elk 3 schepenen.

Huidig burgemeester Daniël Termont (sp.a) blijft dat ook de volgende 6 jaar. ‘We hebben een duurzaam project klaar dat de periode van de komende bestuursperiode overstijgt. We koppelen ervaring en goed bestuur aan vooruitstrevende toekomstvisies op hoe Gent moet evolueren om ook voor de volgende generaties een aangename en leefbare stad te blijven. Dit is geen ‘paars aangevuld met groen’ of een ‘kartelakkoord met een blauw staartje’, het is een gezamenlijk project van 3 volwaardige partners.’

Elke Decruynaere (Groen) stond tweede op de kartellijst van sp.a en Groen en wordt voor het eerst (tweede) schepen. ‘Samen hebben we een nieuw verhaal geschreven voor Gent. Het is een vooruitstrevend verhaal geworden dat voortbouwt op de sterktes van Gent en ons tegelijk klaarmaakt voor de toekomst door de aandacht voor duurzaamheid.’

Mathias De Clercq (OpenVLD) wordt vanaf 2013 opnieuw eerste schepen. ‘Gent heeft meer dan ooit de mogelijkheden om door te groeien en model te staan voor een creatieve en leefbare stad op mensenmaat. We hebben samen duidelijke keuzes gemaakt die rekening houden met iedereen en niemand achterlaten.’

De oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen op een rijtje:

1. We drijven het aantal betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op.
2. We grijpen alle mogelijkheden aan om onze bijdrage te leveren aan de strijd tegen de klimaatopwarming.
3. We worden de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen.
4. Conform de Gentse traditie van solidariteit en gastvrijheid nemen we passende maatregelen voor het beheersen van nieuwe migratiestromen.
5. We voeren een anticiperend beleid om de demografische evolutie van onze stadsbevolking op te vangen.
6. We maken financiële beleidsruimte vrij om nieuwe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door de overheidsorganisatie efficiënter en effectiever te maken, zonder de Gentse burgers en bedrijven bijkomend te belasten.
7. We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.
8. We helpen de minder kansrijke Gentenaars vooruit.
9. We investeren in onderwijs en werk als hefbomen tot sociale inclusie.
10. We staan borg voor het handhaven van veiligheid, een basisrecht voor iedereen.
11. We willen bijkomend kwaliteitsvol groen in de stad.
12. We scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een gunstig en duurzaam ondernemersklimaat.
13. Het beleid en de werking van de stadsorganisatie concentreren we op die taken die beantwoorden aan de noden van de Gentse bevolking.
14. We ijveren ervoor dat Gent een ecologische en duurzame stad zou worden, met aandacht voor het zuinig omgaan met de schaarse energiebronnen en grondstoffen.
15. We willen elke Gentenaar actief laten participeren aan het stadsleven.

klik hier om het volledige akkoord na te lezen

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren