Gerda Schotte

Provincieraadslid West-Vlaanderen

Gerda Schotte zetelt sinds 2012 in de provincieraad van West-Vlaanderen, waar ze strijdt voor meer open ruimte. Ons land raakt stilaan volgebouwd, redeneert ze, en dat terwijl open ruimte zo belangrijk is voor, natuur, milieu én ook onze gezondheid.

'Open ruimte is zo belangrijk, ook voor onze gezondheid'

In de vorige legislatuur wist Gerda met haar fractie subsidies af te dwingen voor Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Bij Inagro, het studiecentrum voor land-en tuinbouw, kwam er onder hun impuls meer aandacht voor biolandbouw.

Gerda is gepensioneerd en houdt van fietsen, wandelen en lezen. Ze zingt ook in een koor.