10 nov 2011

Geweld tegen vrouwen raakt Groen!

Op 11 november organiseert het Vrouwen Overleg Komitee de 40e nationale vrouwendag in Leuven. Groen! neemt ook dit jaar deel. Groen! engageert zich om op het politiek niveau een voortrekkersrol te blijven spelen in de strijd voor vrouwenrechten en tegen geweld op vrouwen. De overheid moet geweld tegen vrouwen blijven bestrijden door preventie, een slagkrachtige justitie en een betere bescherming van de slachtoffers. Groen! vraagt meer ondersteuning voor de uitbouw van vluchthuizen en begeleiding van slachtoffers en daders van partnergeweld.

De strijd tegen geweld op vrouwen wordt ook internationaal gevoerd. Eerder dit jaar heeft de Raad van Europa een Conventie ter preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aangenomen. Daarmee is er voor het eerst in de geschiedenis een internationaal, bindend akkoord bereikt om deze verborgen problematiek krachtdadig aan te pakken. Maar ook in ons land krijgt nog steeds 1 op 5 vrouwen tijdens haar leven te maken met partnergeweld. Groen! Volksvertegenwoordiger Eva Brems heeft dan ook een voorstel tot resolutie ingediend om de federale overheid aan te sporen deze Conventie zo snel mogelijk goed te keuren en in de praktijk te brengen.

Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen De Lille focust in zijn Gewestelijk Actieplan niet alleen op partnergeweld maar ook op intrafamiliaal geweld, zoals gedwongen huwelijken, genitale verminking bij vrouwen en zogenaamd eergerelateerd geweld. De Lille: ”Mijn actieplan bevat 13 prioriteiten zoals de sensibiliseringscampagne bij jongeren rond geweld in relaties van begin dit jaar. Momenteel wordt ook de brochure over genitale verminking afgewerkt. Die moet Brusselse professionals helpen de problematiek beter te begrijpen en de juiste steun te voorzien.” De Lille organiseerde in oktober ook een colloquium rond genitale verminking om ervaringen tussen verschillende Europese steden uit te wisselen.

Op de vrouwendag in Leuven zal Senator Freya Piryns samen met een aantal groene collega’s; tips en technieken rond zelfverdediging aanleren aan de geïnteresseerden. Tegelijk zullen we de boodschap meegeven dat geweld en agressie niet louter individuele problemen zijn waartegen mensen zichzelf maar moeten wapenen, maar dat ook beleidsmatig keuzes nodig zijn. Kamerlid Eva Brems neemt ook deel aan het debat over intrafamiliaal geweld in een internationale context.
Klik hier om het resolutievoorstel van kamerlid Brems na te lezen
Klik hier om het volledige actieplan te vinden van Staatssecretaris Bruno De Lille

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK