15 maa 2017

Bart Staes

Het Europees Chemische Middelen Agentschap (ECHA) publiceerde zopas haar advies over de schadelijkheid van glyfosaat. Volgens hen is de substantie niet kankerverwekkend. “Dat ECHA vandaag hetzelfde besluit neemt als EFSA, betekent dat de nood aan transparantie nog steeds groot is. Pas als onafhankelijke wetenschappers inzage krijgen in de gebruikte studies, zal voor eens en altijd de twijfel over de schadelijkheid van glyfosaat kunnen weggenomen worden,” meent Bart Staes, Groen Europarlementslid.

Het ECHA sluit zich aan bij wat EFSA (het Europees Voedselveiligheidsagentschap) eerder al zei. Opmerkelijk is dat beide posities in tegenspraak zijn met de bevindingen van het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC), dat stelt dat de onkruidbestrijder “waarschijnlijk kankerverwekkend” is.

De Groenen/EVA in het Europees Parlement voeren al langer campagne tegen glyfosaat omdat het op verschillende manieren een gevaar betekent voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en het milieu. ECHA’s uitspraak vandaag komt precies één jaar nadat vier parlementsleden, waaronder Bart Staes, een officieel verzoek indienden bij EFSA om toegang te krijgen tot de documenten waarop EFSA haar bevindingen heeft gebaseerd. Het is nog steeds onduidelijk wat de industrie precies heeft onderzocht en de Groenen willen de onderzoeken door onafhankelijke wetenschappers laten overdoen, of op zijn minst controleren. Tot vandaag kwam er van EFSA maar een gedeeltelijk antwoord en in de studies die wel ter beschikking zijn gesteld, zijn vele passages onleesbaar gemaakt.

Staes: “Er zijn diverse redenen waarom het gebruik van glyfosaat botst met het beschermen van onze gezondheid en duurzame landbouwpraktijken. Het middel richt zich niet alleen op het onkruid dat we weg willen, maar doodt ongeveer alles in de bodem (bacteriën, schimmels, algen). De schade aan planten en dieren is reëel en de biodiversiteit staat onder druk. Bovendien beginnen we de effecten van het overgebruik van glyfosaat te zien: super-resistente onkruiden ontwikkelen zich volop in Noord-Amerika en Spanje en zijn nog lastig te bestrijden. De kans dat zwaardere pesticides worden ingezet brengt ons in een moeilijk te stoppen neerwaartse spiraal.”

Staes: “Meer nog, er zijn zoveel alternatieven mogelijk, dat het zinloos is om de risico’s die met glyfosaat verbonden zijn, te blijven nemen. We blijven hameren op andere manieren om aan landbouw te doen, met evenveel opbrengsten maar minder schade aan de omgeving.”

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren