Goed voor elkaar

De wereld zit niet eerlijk in elkaar. Heb jij soms ook dat gevoel? De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en zij die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis dragen er de grootste gevolgen van.

Mensen belanden sneller in armoede en je geraakt er verdomd moeilijk weer uit. Met beperkte middelen doe je elke dag je best om een waardig bestaan op te bouwen, maar je botst telkens opnieuw op drempels en administratieve rompslomp. Het begint vaak al bij de geboorte. Als kind in armoede opgroeien, dat is zoals meters achter de anderen aan de koers starten. Inhalen is moeilijk en je draagt de gevolgen je leven lang mee. Die cirkel willen we doorbreken.

Daarom zorgen we voor een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Geen koude, donkere kamers meer door de hoge energiefactuur. Geen lege keukenkast. We zorgen voor een warme thuis voor iedereen, want wonen is een basisrecht. En op vlak van klimaatverandering zorgen we ervoor dat iedereen mee is. We zorgen ook voor betaalbaar en goed onderwijs. Gratis maaltijden op school, zodat geen enkel kind met honger in de klas zit. Kan je zo opgroeien? Dan kan je alle kansen grijpen die het leven te bieden heeft. 

En die kansen om open te bloeien moeten er voor iedereen zijn. Niemand rekent je af op de naam op je cv. Niemand kijkt raar op als jij in je rolstoel de sollicitatie binnenkomt. Niemand vraagt naar je afkomst, je geaardheid of je kinderwens. Jouw talent telt, jouw kennis en kunnen. Jij mag zijn wie je bent en graag zien wie je wilt. Jij kiest wat je draagt en beslist over jouw lichaam. Jij verdient een gelijk loon voor gelijk werk. Zo trekken we de startmeet gelijk, stap voor stap. 

Dit alles klinkt duur, zien we je denken. Toch is de oplossing duidelijk: iedereen draagt eerlijk bij. De grootste vermogens en multinationals betalen nu te weinig. We halen achterpoortjes weg en zorgen dat iedereen zijn/haar/hun steentje bijdraagt. Zo gaan we er allemaal op vooruit.

Een samenleving waarin we goed zijn voor elkaar, die voelt goed voor iedereen.


De wereld zit niet eerlijk in elkaar. Heb jij soms ook dat gevoel? De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en zij die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis dragen er de grootste gevolgen van.
 
Met Groen werken we de ongelijkheid in België stap voor stap weg. We zorgen voor een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Een warme thuis met een betaalbare energiefactuur. Goed onderwijs voor ieder kind. Gratis maaltijden op school, zodat niemand met honger in de klas zit. En eerlijke bijdragen van iedereen.
 
Ook belangrijk is dat we allemaal dezelfde kansen krijgen om open te bloeien. Dat niemand je afrekent op de naam op je cv. Dat je kiest wat je draagt en zelf beslist over je lichaam. En dat je voor gelijk werk een gelijk loon verdient.