15 maa 2021

'Eén jaar na corona zijn het bestrijden en voorkomen van zoönosen actueler dan ooit.'

Groen bindt de strijd aan met zoönosen zoals corona door te pleiten in het Vlaams Parlement voor een one health-aanpak. ‘Een aanpak waarbij de gezondheid van mens en dier hand in hand gaan en elkaar versterken. Eén jaar na corona zijn het bestrijden en voorkomen van zoönosen actueler dan ooit. Concreet wil Groen één instelling die dierziektes in kaart brengt, het wereldwijde verkeer van dieren aanpakken en de afbouw van de veestapel zonder landbouwers in de steek te laten,’ dat zegt Groen Parlementslid Mieke Schauvliege. Zij legt het voorstel op tafel van het Vlaams Parlement.   

Schauvliege kondigt aan te pleiten voor hoorzittingen om de one health-benadering te bediscussiëren. ‘Sciensano-wetenschappers als Steven Van Gucht zijn voorstander. Er worden steeds meer dieren gehouden. Hoe dichter mens en dier op elkaar zitten, hoe groter kans op zoönosen, infectieziektes die overspringen mens op dier. Als je kijkt naar de menselijke en economische schade van corona zullen onze voorstellen politiek weerklank krijgen,’ aldus Schauvliege.  

Groen wil dat er sneller werk gemaakt worden van de biodiversiteitsdoelen. ‘Daarvoor moeten oude en kwetsbare bossen beter beschermd worden en meer aandacht zijn voor natuur om de hoek. We vragen dan ook dat de afstandnormen tot buurtnatuur decretaal verankerd worden.’

Schauvliege ziet ook dat monitoring van de risico’s van dierziekten beter kan. ‘Het moet een integrale aanpak worden om tot een efficiënte en betere bestrijding van dierziektes te komen. Nu bestrijden verschillende Vlaamse entiteiten dierplagen. Ik tel nu maar liefst vijf instellingen. De Vlaamse Milieumaatschappij, de medisch milieukundigen, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij en de vzw Dierengezondheid Vlaanderen. Het zou wenselijk zijn om de boel eenduidiger te maken. Nederland heeft bijvoorbeeld het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.’

Zo bestrijdt de Vlaamse Milieumaatschappij milieuvriendelijke ongedierte en uitheemse soorten. De medisch milieukundigen adviseren over zorg rond milieu en gezondheid. Het Agentschap voor Natuur en Bos doet ook aan preventie van dierplagen onder de noemer ‘andere soorten. Het Departement  Landbouw en Visserij volgt dierziekten op, naast geïntegreerde gewasbescherming voor teelten. De vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen adviseert de aanpak van dierziekten. 

Ze gaat verder: ‘De handel in wilde dieren moet aangepakt worden. We willen dat plezierjacht en dierenmarkten stoppen. Ook achter het wereldwijde verkeer van dieren willen we een punt zetten en de vraag naar vlees om te consumeren kan verminderen.'

Tot slot trekt Groen de kaart van duurzame veehouderij om zoönosen minder kans te geven. ‘Een pact tussen de landbouw, overheid, consumenten en milieuorganisaties dringt zich op. Daarbij pleiten we om de veestapel af te bouwen met een ruime vergoeding voor landbouwers, voor meer plek voor de dieren, eigen Vlaams onderzoek naar de impact van de intensieve veehouderij met de nadruk op zoönosen, fijn stof en endotoxinen. Tot slot willen we nadenken over preventieve vaccinatie waar dat mogelijk is en dat aankaarten op Europees niveau.'

 

 

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren