Partij

Het partijbestuur komt wekelijks samen op maandag om de politieke lijn van de partij te bepalen. Het bestuur leidt en vertegenwoordigt de partij. Het voert de beslissingen van het congres en de politieke raad uit. Het houdt ook toezicht op en controleert de jaarwerking en de jaarrekeningen (verslag financieel boekjaar 2016). 

De politieke raad is bevoegd voor de inhoudelijke politieke lijn van de partij. Het gaat hierbij om de uitwerking van de ideologie, de politieke doelstellingen en krachtlijnen, en de prioriteitsbepaling. De politieke raad zet dus de grote krijtlijnen uit. Deze raad komt maandelijks samen en weerspiegelt zo'n beetje de partij. De provinciale ledenvergaderingen en de ledenvergadering van het Brussels Gewest verkiezen de leden van de politieke raad.

Het nationaal secretariaat organiseert de dagelijkse werking van de partij. Het secretariaat is onder meer verantwoordelijk voor de nationale ledenadministratie en de organisatie van congressen en partijbijeenkomsten.

Het arbitragecollege is bevoegd voor het beslechten van conflicten tussen groepen, tussen leden en/of tussen groepen en leden. Je kunt het arbitragecollege contacteren via de contactpagina.

In de partijstatuten staat de interne werking van de partij beschreven. Groen werkt intern met 21 politieke regio's. Alle Groen-mandatarissen onderschrijven onze politiek-morele code. Aan de hand van dit pollreglement stellen we onze lijsten samen voor de volgende verkiezingen.

De mensen van Groen

Ontdek onze parlementsleden, onze gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant , de drie Groen-burgemeesters die Vlaanderen rijk is, voorzitter Meyrem Almaci en ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Groen in je buurt

Meer dan 200 lokale Groen-groepen werken vanuit meerderheid en oppositie aan een groen en sociaal beleid.

Zoek jouw lokale afdeling

Partners

  • Jong Groen