Leer groen kennen en zet mee je schouders
onder een duurzame toekomst.

Maak deel uit van de netwerken en werkgroepen.

De snelste weg naar een groenere wereld.

 

Werkgroepen compositie

Overzicht werkgroepen

Interne netwerken

Natuur en milieu

Groen-leden die professioneel of vrijwillig actief zijn rond natuur of milieu kunnen hun kennis delen met het natuur – en milieunetwerk. Dit netwerk komt een aantal keer per jaar samen om de hete politieke hangijzers te bespreken. De leden vormen ook een digitaal netwerk. Samen met parlementsleden en de studiedienst brengen ze advies uit aan het partijbestuur en de fracties. Zin om deel uit te maken van dit netwerk?

Europa

Bijzonder geïnteresseerd in de Europese politiek? Denk je graag na over Groene Europese beleidsoplossingen? Dan neemt Groen jou graag in haar Europanetwerk op! Vier keer per jaar komt het netwerk samen om de actuele Europese politiek te bespreken. Zo houden de leden de vinger aan de pols van de groene groep van de Europese fractie en de Europese Groene Partij. Geregeld organiseert het netwerk lezingen en debatten die inspelen op de Europese actualiteit. Tussen de bijeenkomsten door wordt het netwerk via mail op de hoogte gehouden van de Europese ontwikkelingen. Voorzitters Bart Staes en Saraswati Matthieu verwelkomen je met plezier in het boeiende Europanetwerk.

Gezondheid

Wil jij graag je professionele kennis en ervaring koppelen aan een engagement voor Groen? Het zorgexpertennetwerk nodigt je graag uit om lid te worden. Het netwerk ‘Gezondheid’ staat open voor alle leden en sympathisanten van Groen met een zekere professionele ervaring rond gezondheid(szorg). Een drietal keer per jaar komen ze samen in het nationale secretariaat in Brussel. Regelmatig organiseren ze open netwerkbijeenkomsten of thematische avonden voor alle geïnteresseerden uit de partij. De voortrekkers van het netwerk zijn federale parlementsleden Petra De Sutter en Anne Dedry, hun medewerkester Sophie Boucquey en studiedienstmedewerker Annelies Debels.

Bedrijvig Groen

Het netwerk Bedrijvig Groen bruist van creativiteit. Bedrijfsleiders, zelfstandigen, vrije beroepers en startende ondernemers komen een aantal keer per jaar samen. Ze wisselen van gedachten, ze inspireren en stimuleren elkaar in het Groene ondernemerschap. Leid je een éénmanszaak, KMO of groot bedrijf? Via het netwerk kom je in contact met andere Groene ondernemers. Samen benutten jullie een platform waarop de economische standpunten van de partij worden besproken en aangescherpt. Meyrem Almaci zit bedrijvig Groen voor.

GenderNet

GenderNet is het nationaal netwerk voor gendergelijkheid van Groen. Het brengt vrouwen, mannen en mensen die zich niet meteen thuis voelen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’, samen. Zij delen een sterke interesse voor genderpolitieke thema’s. Het netwerk stelt zich als doel om deze thema’s hoger op de politieke agenda te plaatsen.
GenderNet is nodig. Groen wil een voortrekkersrol blijven spelen om de ongelijkheid tussen genderidentiteiten weg te werken. We willen de rolpatronen en verwachtingen doorbreken die er zijn op basis van iemands gender, sekse of seksuele voorkeur.

Werkgroepen

Roze Groenen

De “Roze Groenen” is de holebi- en transgenderwerkgroep van Groen. De werkgroep organiseert acties en campagnes rond LGBT-gerelateerde thema’s, die aantonen dat deze thematiek Groen nauw aan het hart ligt. De Roze Groenen nemen bijvoorbeeld deel aan de Pride of reageren met een kritische of hartverwarmende actie op maatschappelijke gebeurtenissen. Ben jij een enthousiasteling die een paar keer jaar wil werken rond dit thema? Kom dan zeker af naar één van de volgende meetings!