08 feb 2011

Elisabeth Meuleman

“Scholen die een weerspiegeling zijn van de buurt, verhogen de betrokkenheid en zorgen voor meer gelijke kansen voor alle schoolgaande kinderen,” stelt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman: “Ons onderwijs is te belangrijk om over te laten aan de wet van de sterkste en de rijkste. We moeten inzetten op lokaal verankerde scholen waar kinderen uit de buurt voorrang krijgen bij inschrijving gekoppeld aan extra ondersteuning voor buurtscholen met een overwegend sociaal zwakkere, vaak allochtone leerlingenpopulatie.”

”Na negen jaar gelijke onderwijskansenbeleid worden witte scholen witter en zwarte scholen zwarter. Het beleid werkt niet en dus moeten we, naar Nederlands voorbeeld, geen inspanningen meer doen om segregatie tegen te gaan maar concentratiescholen extra ondersteunen.” Aan het woord is Mieke Van Hecke, hoofd van het katholiek onderwijs. Elisabeth Meuleman laakt de defaitistische houding van de Nederlandse regering ingefluisterd door Geert Wilders en nu gevolgd door Mieke Van Hecke: ”Nederland is op vlak van integratiebeleid al lang geen gidsland meer.”

Scholen kunnen best een weerspiegeling zijn van de buurt en de samenleving. Het is niet goed dat kansrijke ouders de stad ontvluchten. Een decretaal verankerd inschrijvingsbeleid met het buurtcriterium als belangrijkste voorrangsregel en meer inbedding in de lokale verenigingen zoals bij de ‘brede scholen’ verhogen de betrokkenheid van de ouders en de motivatie bij de kinderen. Tegelijkertijd is het ook ecologisch verstandig. Het is makkelijker om je kind naar een school in de buurt te doen dan naar een school in de rand.

Een andere belangrijke maatregel is de absolute garantie dat alle scholen de nodige kwaliteit leveren. ”Die garantie ontbreekt te vaak en dat is een welvarend gebied als Vlaanderen onwaardig,” betreurt Meuleman: ”Ieder kind heeft recht op alle steun die het nodig heeft om zich te ontwikkelen. Voor scholen met problemen moeten we het decreet Gelijke Onderwijskansen herzien en een verdeelsleutel hanteren die exponentieel meer geld voorziet dan met het huidige decreet het geval is. Daarnaast is het cruciaal dat die middelen op een efficiënte manier worden ingezet voor de leerlingen waarvoor ze bedoeld zijn.”

Groen! kiest duidelijk voor een sociale mix op school omwille van de maatschappelijk meerwaarde. ”We zetten volledig in op sociale gelijkheid en eisen de garantie op een kwalitatief hoogstaand onderwijs in alle scholen, ongeacht de samenstelling van de leerlingenpopulatie. Dat is onze ambitie en dat zou ook de ambitie moeten zijn van de Vlaamse regering,” besluit Meuleman.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren