19 maa 2014

Bart Staes

De Europese strijd tegen illegale afvaltransporten richting landen buiten de EU, zal voortaan voortvarender aangepakt worden. Dat is het resultaat van de onderhandelingen die Europees parlementslid Bart Staes (Groen) voerde met de Europese ministerraad.

Het op 6 maart bereikte akkoord werd een week nadien formeel goedgekeurd door de Europese lidstaten en vandaag door de milieucommissie van het Europees parlement (EP). Staes die de rapporteur en hoofdonderhandelaar was namens het EP reageert verheugd: "Het waren zware onderhandelingen, maar ik wilde absoluut dat het akkoord voor die mensen en diensten die op het terrein werken, bijvoorbeeld in de havens, betekenisvol zou zijn en een verbetering vormt."

Staes: "Het grote aantal afvaltransporten naar derde landen en de steeds terugkerende schandalen rond het dumpen van gevaarlijk afval in ontwikkelingslanden maakten duidelijk dat het zeer noodzakelijk was om de Europese regelgeving rond het controleren van die afvaltransporten te verscherpen. Het overkoepelende hoofddoel van het Europese beleid moet zijn om te voorkomen dat gevaarlijk afval op illegale wijze wordt uitgevoerd en vervolgens milieu en gezondheidsschade veroorzaakt. We moeten er voor zorgen dat de Europese exportverboden van gevaarlijk afval, strikt worden nageleefd. Het nu bereikte akkoord moet daar toe bijdragen."

Staes: "Teveel Europese lidstaten hebben de Europese regels in meer of mindere mate aan hun laars gelapt. Er is een gemiddelde van ongeveer 25% van de afvaltransporten waarbij regels overtreden worden. Door het nu bereikte akkoord, worden lidstaten gedwongen om uitgebreide, doortastende en betekenisvolle inspectieplannen op te stellen, gericht op afvaltransporten, met een voldoende aantal fysieke controles. Deze inspectieplannen moeten toegankelijk zijn voor het publiek, hetgeen overigens in overeenstemming is met de richtlijn op de toegang tot essentiële milieu-informatie."

"De handhaving zal worden opgevoerd, hetgeen meer volmachten en invloed voor die autoriteiten die betrokken zijn bij de inspecties. Tot slot zal de samenwerking tussen de lidstaten worden verbeterd. Het heeft immers weinig zin als men in de haven van Antwerpen wél en in de haven van een andere lidstaat de controles niet zo serieus neemt. Dan krijg je vormen van afval-toerisme."

Volgens Staes is deze nieuwe wetgeving niet alleen van belang voor het voorkomen van illegale transporten en potentiële risico's voor de volksgezondheid in derde landen, maar ook van belang voor al die Europese bedrijven die op een legale en verantwoorde wijze afval behandelen en recycleren: "Afval moet niet meer als louter afval worden beschouwd, maar ten eerste als grondstof."

Staes gaat er van uit dat deze nieuwe wetgeving, die op 6 maanden tot stand kwam, in april tijdens de plenaire zitting van het Europees parlement, nog nét voor het einde van het mandaat van het Europees parlement, definitief zal worden goedgekeurd.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren