03 sep 2010

Wouter Van Besien

Groen! betreurt sterk dat de preformatie op de klippen is gelopen terwijl een historisch akkoord in zicht was. Het pakket dat op tafel lag zou van de 6de staatshervorming een zeer grote hervorming gemaakt hebben.- Een splitsing van de kieskring Brussel Halle Vilvoorde (een lang aanslepend probleem in de Belgische politiek)- Een uitgebreid pakket gedefederaliseerde bevoegdheden- Extra middelen voor Brussel gekoppeld aan interne hervormingen- Een grondige hervorming van de financieringswet

Het voorliggende akkoord was voor Groen! een goede basis om de volgende fase van de institutionele onderhandelingen aan te vatten. Dat vandaag ook het extra geld voor Brussel werd toegewezen aan prioritaire domeinen zoals mobiliteit, onderwijs, veiligheid en het aanmoedigen van tweetaligheid in de administratie, was voor Groen! een bijkomend positief element. Dit was duidelijk geen blanco cheque.

Groen! heeft zich tijdens de hele preformatie constructief opgesteld en voorstellen gelanceerd samen met de groep van Vlaamse onderhandelaars en samen met zusterpartij Ecolo. De partij slaagde er in om een hele reeks voorstellen te doen opnemen met een duidelijke Groen! stempel, zoals een principieel akkoord om tot een meer integere politiek te komen, het responsabiliseren van de gewesten voor hun klimaatbeleid (bonussen voor gewesten die betere resultaten halen in CO2 reducties) en het federaal houden van de ontwikkelingssamenwerking. Groen! bekwam dat de progressiviteit van de personenbelasting en het verbod op deloyale concurrentie opnemen werden opgenomen in de principes voor de herziening van de financieringswet. Samen met de andere progressieve partijen slaagde Groen! er in om in de voorstellen de sociale zekerheid federaal te houden en de financiering van het federale niveau te vrijwaren.

Groen! heeft sinds de verkiezingen altijd gevraagd dat de twee overwinnaars (N-VA en PS) de leiding namen voor het institutionele en de vorming van een regering. Nu de PS dit maandenlang heeft gedaan, lijkt het niet meer dan logisch dat N-VA de fakkel overneemt.

De institutionele onderhandelingen moeten zo snel mogelijk hernomen worden, maar voor Groen! is het ook cruciaal dat de formatie van de regering zo spoedig mogelijk start. Heel wat dringende sociaal-economische problemen en de oplopende staatsschuld verdragen geen verder uitstel.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren