19 jul 2019

Groen Brussel stelt ambitieus regeerakkoord voor

'Brussel heeft gestemd voor verandering. Dit ambitieus akkoord gaat voor een gezonder Brussel, een socialer Brussel en goed bestuur' – minister Elke Van den Brandt (Groen)

De Brusselse groenen stellen een groen en sociaal regeerakkoord voor het Brussels Gewest voor. De pijlers zijn een leefbare stad, veilig verkeer, schone lucht, goed wonen en goed bestuur.

  • Veilige straten wordt een topprioriteit voor de nieuwe Brusselse regering. Het hele Gewest wordt zone 30, met uitzondering van enkele assen waar je nog 50 kilometer per uur zal mogen rijden. De straten zullen zo worden ingericht dat te snel rijden niet meer kan. In de wijken komen er circulatieplannen naar Gents voorbeeld. Die maken de straten veilig en zorgen voor schone lucht. Er komen ook meer snelheidscontroles.
  • Tegen 2030 worden dieselvoertuigen geweerd en tegen 2035 alle voertuigen met een verbrandingsmotor. Er wordt statiegeld ingevoerd voor blikjes en plastic flesjes en er komt voor het eerst een staatssecretaris voor Economische Transitie. Tegen 2050 moet het Gewest klimaatneutraal zijn.
  • Daarnaast komen er 15.000 sociale woningen bij en zal het patrimonium van de overheid gerenoveerd worden.

Lees het regeerakkoord ›

 

Ook het akkoord voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is ambitieus. De rode draad is samenwerking.

  • De VGC zet haar schouders onder kindvriendelijkheid (een stad op maat van een kind is goed voor iedereen), participatie (zowel met burgerbewegingen, middenveld als kansengroepen), meertaligheid (Nederlands bij alle Brusselaars bevorderen), duurzaamheid (door investeringen in de gebouwen van de VGC) en nabijheid (dankzij heldere communicatie met de burger).
  • In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap worden er meer scholen gebouwd. Taalleerkrachten kunnen worden uitgewisseld tussen het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs. Zo kan een leerkracht van het Franstalig onderwijs Frans geven op een Nederlandstalige school en omgekeerd. Leerplannen krijgen een Brusselse insteek.
  • Er worden meer plaatsen gecreëerd in de kinderopvang, met focus op de wijken waar de nood het hoogst is. Er komt een centraal loket voor kinderopvang.
  • De VGC investeert in sportruimten. Infrastructuur wordt gewestelijk georganiseerd met dezelfde openingsuren en toegangsprijs.
  • In de cultuursector geven we ruimte aan experiment en gebruiken we leegstaande panden als atelierruimte.
  • De eerstelijnszorg wordt versterkt. Buurtwerking staat centraal en de versnippering wordt aangepakt.

Lees het VGC-akkoord ›

 

Elke Van den Brandt (Groen) wordt minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid. Ze is bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) ook bevoegd voor sociale integratie en gezondheid. Als voorzitster van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is ze ook bevoegd voor Begroting, Financiën, Welzijn, Kinderopvang en Stedenbeleid.

Barbara Trachte (Ecolo) wordt staatssecretaris voor Economische Transitie en Onderzoek. Ze wordt ook minister-president van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof), bevoegd voor Economie, Ambtenarenzaken, Openbaar Ambt en Gezinsbeleid.

Alain Maron (Ecolo) wordt minister van Milieu en Klimaat, Sociale Integratie en Gezondheid.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren