14 okt 2010

Elisabeth Meuleman

De eerste levensjaren van een kind hebben een enorme impact op het latere leven. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat alles begint bij het kleuteronderwijs. Als kinderen daar in de steek worden gelaten, verhoogt de kans op schoolachterstand, schoolmoeheid en delinquentie aanzienlijk. Groen! zal een decreet indienen om de middelen van het kleuteronderwijs structureel te verhogen door ze op het niveau van het lager onderwijs te brengen.

De situatie in de Vlaamse peuter- en kleuterklasjes is onhoudbaar. Meer dan 60% van de peuterklasjes hebben 25 of meer leerlingen. Soms gaat het zelfs om klasjes van 35 à 40 peutertjes. Algemeen wordt aanvaard dat een klasje best niet meer dan 20 peuters of kleuters telt. De Vlaamse regering overtreedt deze norm wat bewijst dat er dringend structurele maatregelen getroffen moeten worden.

Het instapmoment uitstellen naar een latere leeftijd is geen optie. Taaltoetsen introduceren evenmin. Wat het Vlaamse kleuteronderwijs nodig heeft, zijn structurele oplossingen. ”Het kleuteronderwijs wordt al sinds de jaren ’80 systematisch ondergefinancierd,” verklaart Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman: ”Minister Smet heeft onlangs wel beloofd de middelen te willen optrekken, maar liet tegelijkertijd optekenen dat gezien de budgettaire krapte hij niet alles zou kunnen doen wat hij zou willen. Daar knelt nu net het schoentje. De minister besteedde deze legislatuur vooral aandacht aan hoger en secundair onderwijs in plaats van aan de basis van alles: het kleuteronderwijs. Daarmee breit hij een vervolg aan het beleid van zijn voorgangers dat ertoe geleid heeft dat in tegenstelling tot de hogere jaren en in vergelijking met andere landen, ons kleuteronderwijs ondergefinancierd is.”

Groen! zal een decreet indienen waardoor de lestijden en werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs op hetzelfde niveau gebracht worden als in het lager onderwijs. ”Wij zijn ons bewust van de financiële beperkingen maar een slimme Vlaamse regering investeert slim,” stelt Meuleman. ”Investeren in onze kleuters betaalt zich op lange termijn dubbel en dik terug.”

Groen! organiseert op 19 maart 2011 een congres dat helemaal gewijd zal zijn aan het onderwijs.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren