03 jul 2015

Wouter Van Besien

“Met de zesde staatshervorming hebben wij er als Groen voor gezorgd dat er ook politieke vernieuwing werd gerealiseerd. Eén van die punten was het mogelijk maken van een gewestelijke volksraadpleging. Nu is het tijd voor de echte actie”, zegt Groen-parlementslid Wouter Van Besien : “de effectieve invoering van de gewestelijke volksraadpleging, via bijzonder decreet. Ook daar willen we als Groen weer het voortouw nemen”.

De reden om er werk van te maken is evident: zo'n volksraadpleging zorgt ervoor dat de impact van de burgers op de politieke agenda serieus verhoogt. “We zitten in een tijdvak waarin burgers heel betrokken zijn bij het politieke en maatschappelijke debat. Ze nemen zelf het heft in handen. Onze democratie en onze politieke instellingen moeten zich daar aan aanpassen. We moeten aan de burgers veel meer mogelijkheden geven dan alleen maar om de vijf jaar het verkiezen van parlementsleden”, legt Wouter van Besien uit.

“Het uitgangspunt van het voorstel van Groen is dat er zo weinig mogelijk barrières zijn. Bedoeling is dat zo'n boeiend proces als een volksraadpleging via een vrij eenvoudige procedure in gang kan gezet worden”.

Het voorstel van Groen voorziet dat de volksraadpleging kan gaan over alle gewestelijke bevoegdheden, die niet door de grondwet zijn uitgesloten. “Dat wil zeggen: infrastructuurwerken, natuur, landbouw, energie, ...zeker relevante thema's om volksraadplegingen te doen”, zegt Van Besien.

De vraag voor een volksraadpleging kan van drie kanten komen:

  • - De burgers. Er zijn 80.000 handtekeningen nodig. “Dat vergt enige inspanning, maar is tegelijkertijd een haalbaar aantal. Om er voor te zorgen dat het onderwerp ruim in het gewest leeft, moeten de handtekeningen komen uit minstens vier verschillende provincies, waarvan uit drie provincies minstens 10.000”, legt Van Besien uit.
    - Het parlement: één derde van de parlementsleden kan een volksraadpleging vragen.
    - De Vlaamse regering.

De vraag kan een ja-neen vraag zijn of een meerkeuzevraag. Er moeten minstens vier maanden zitten tussen twee stembusgangen. Een volksraadpleging kan ook gecombineerd worden met een parlementaire verkiezing. De vraag en informatie over het onderwerp worden verspreid door de Vlaamse regering. Iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen. Vanaf er 10% van de stemgerechtigden hebben gestemd, wordt er geteld. De uitslag is basis voor een debat in parlement, waar het parlement zich moet uitspreken over hoe ze met de uitslag zal omgaan.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren