31 jan 2022

Groen dringt aan op meer diversiteit in Vlaamse ambtenarij

De Vlaamse ambtenarij is nog steeds overwegend wit en mannelijk. Dat blijkt uit informatie die Groen-parlementslid An Moerenhout opvroeg bij minister Somers. Zeker in de topambtenarij is er een groot probleem: minder dan 30 procent van de functies wordt bekleed door een vrouw. 'De overheid heeft als werkgever een voorbeeldfunctie en zou moeten streven naar een divers ambtenarenkorps dat de samenleving weerspiegelt,' klaagt Moerenhout aan. Met drie concrete voorstellen spoort het Groen-parlementslid de regering aan om sneller en beter werk te maken van een divers personeelsbestand.

'Meerdere studies toonden al aan dat diversiteit een organisatie ten goede komt. Als de Vlaamse regering wil kunnen rekenen op een sterke administratie is het dringend tijd dat ze eindelijk werk maakt van meer diversiteit,' benadrukt Moerenhout. Cijfers die ze opvroeg tonen haarscherp aan dat de Vlaamse ambtenarij met een diversiteitsprobleem zit. Nog geen 30 procent van de Vlaamse topambtenaren is een vrouw, terwijl er gestreefd wordt naar 40 procent. Er werd in 2020 geen enkele Vlaamse ambtenaar in het top- of middenkader met een migratieachtergrond aangenomen, en amper 2,3 procent van het totale personeelsbestand bestaat uit personen met een handicap of chronische ziekte, terwijl dat minstens 3 procent zou moeten zijn.

Verbetering selectieprocedure
Met drie concrete maatregelen geeft Moerenhout minister Somers een voorzet om tijdens de selectieprocedure sterker in te zetten op diversiteit, namelijk: een training voor juryleden om aan een selectieprocedure deel te nemen; jury’s met een maximum van twee derde personen van hetzelfde gender en het opheffen van de vrijblijvendheid van de regel van voorrang bij gelijkwaardigheid. Deze regel, beschreven in het Vlaams personeelsstatuut, biedt een alternatief voor quota. Als streefcijfers voor kansengroepen niet gehaald worden, kan men bij de eindbeslissing in geval van gelijke kwalificaties voorrang geven aan de kandidaat uit de kansengroep.

Daarnaast moet de Vlaamse regering veel sterker inzetten op een verhoging van de diversiteit bij het bereiken van potentiële kandidaten, vindt Moerenhout, want daar bevindt zich al een stuk van het probleem. Het aandeel mannen dat solliciteert voor een job in het top- of middenkader is groter (58,9%) dan het aandeel vrouwen (37,7%). Vooral personen met een migratieachtergrond maken veel minder deel uit van de kandidaten (8,9%). 'Een eerste stap om meer in te zetten op gelijke kansen, is dan ook het aandeel vrouwen en personen met een etnisch culturele achtergrond dat solliciteert te verhogen,' aldus het Groen-parlementslid. 'Het is aan de regering om ervoor te zorgen dat ook mensen met een ander profiel op de hoogte zijn van openstaande vacatures en aangespoord worden te solliciteren.'

Diversiteit sneuvelt bij het eindgesprek
Vrouwen of mensen met een migratieachtergrond die ondanks alles toch tot de laatste ronde geraken voor een topfunctie binnen de ambtenarij, moeten na het selectiegesprek vaak alsnog de duimen leggen. Ondanks gelijke beoordelingen tijdens de hele voorgaande procedure, is het in bijna 80 procent van de gevallen uiteindelijk de witte man die verkozen wordt boven een vrouw. Van de kandidaten met een migratieachtergrond die tot het eindgesprek geraakten, kreeg geen enkele keer iemand uiteindelijk de job.

'Deze cijfers tonen zwart op wit aan dat de minister dringend werk moet maken van een nieuw Gelijke Kansen- en Diversiteitsplan, met nieuwe maatregelen om de diversiteit onder het ambtenarenkorps op te krikken', besluit Moerenhout.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren