16 nov 2019

Groen-Ecolo pleit voor globale aanpak seksueel misbruik

Groen-Ecolo heeft steeds het voortouw genomen voor globale en betere aanpak voor seksueel misbruik en zal dit blijven doen.

De diversiteit aan meningen over dit onderwerp vond uitgebreid gehoor en weerklank. Want dit is bij uitstek een thema dat overleg en sereniteit verdiend. Gezien het niet horen van slachtoffers en experten, het juridische haastwerk en het uitblijven van concrete acties om aangiftebereid te verhogen, heeft de Ecolo-Groen fractie zich na rijp bereidhaar onthouden. Net omdat slachtoffers beter verdienen.

Na de stemming ontdekte Kamerlid Stefaan Van Hecke nog een fout, die enkele vooraanstaande juristen bevestigden. Het opzet van de wet – dat seksuele misdrijven op minderjarigen niet meer kunnen verjaren – blijft overeind. Maar door de koppeling over het hoofd te zien van verjaringstermijnen tussen sek¬suele misdrijven op min 18-jarigen en die op volwassenen, heeft het wetsvoorstel een ongewenst effect: namelijk dat het zwaarste seksuele delict op meerderjarigen straks niet meer na 15 jaar, maar al na 10 jaar verjaart. Door het sleutelgat gluren naar vrouwen, daarvoor geldt nog altijd de 15 jaar. Iemand verkrachten met de dood tot gevolg, daarvoor daalt de verjaringstermijn naar 10 jaar. Er zal dus een reparatiewet moeten komen. Die hebben de groenen al klaar. Groen-Ecolo gaat de tekst onmiddellijk indienen.

Ecolo-Groen gaat ook bijkomende initiatieven nemen die in de praktijk het verschil maken voor slachtoffers. De grote uitdaging is dat slachtoffers geen 15 jaar of langer wachten om aangifte te doen maar om dit moment te vervroegen zodat de dader kan worden opgespoord en worden bestraft. Om gerechtigheid te verkrijgen en daders te straffen is het essentieel om de aangiftebereidheid te vergroten. Tot 90% van de seksuele misdrijven worden nooit gemeld.

De situatie van slachtoffers is de afgelopen jaren niet of nauwelijks verbeterd en daar willen de groenen verandering in brengen. In 2017 werd op initiatief van de groene fractie in de Kamer een resolutie goedgekeurd waarbij een brede en professionele aanpak werd uitgetekend. Groen en Ecolo vragen dat de resultaten van en de stand van zaken van de uitvoering worden besproken, zodat de aanbevelingen geen dode letter blijven.

Bovendien is dit onderwerp te belangrijk om onzorgvuldig te werk te gaan. Zoals de indieners zelf aangeven biedt dit wetsvoorstel geen echte garantie om pakkans van daders te vergroten. Experten en vertegenwoordigers van slachtoffers zijn niet gehoord ondanks aandringen van de groene fractie. Daarenboven wezen we op de juridische hiaten. Dergelijke manier van werken is niet in het belang van de slachtoffers. We blijven een actieve en constructieve houding aannemen met steeds het belang van de slachtoffers als eerste prioriteit.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren