14 dec 2021

Groen eist meer transparantie over wapenhandel

In het Vlaams parlement werd recent het Vlaams Vredesinstituut gehoord over de doorvoer van militaire goederen.

Vlaams parlementslid Staf Aerts: "Uit de cijfers die gepresenteerd worden blijkt dat er een groot gebrek aan controle is op de doorvoer van militaire goederen in ons land. In 2020 werden slechts 3 doorvoervergunningen afgeleverd t.o.v. 136 in 1999. Alles wijst er op dat de doorvoer van wapens in Vlaanderen compleet onder de radar blijft en dat is onaanvaardbaar. Terwijl het Bestuur Luchtvaart spreekt over jaarlijks 400 à 600 dossiers over vervoer van wapens. Deze verschillen in cijfers zijn frappant en onaanvaardbaar."

De evolutie van het aantal doorvoervergunningen dat wordt verleend zit al jaren in dalende lijn. Dit terwijl de wereldproductie en -handel in wapens nog steeds in stijgende lijn zit en de Vlaamse havens en de luchthaven van Zaventem tot de belangrijkste overslagpunten van de EU behoren. Bovendien worden in Nederland en Wallonië opvallend meer doorvoervergunningen aangevraagd, dan in Vlaanderen. Een deel van de handelsstromen zal zich hebben verlegd, maar een ander deel bevindt zich nu waarschijnlijk onder de radar.

"Een deel van het probleem is dat zowel de Vlaamse overheid als de federale overheid controlebevoegdheden hebben met betrekking tot de doorvoer van wapens. De samenwerking tussen de Vlaamse administratie en de federale douane moet beter als we opnieuw grip willen krijgen op de doorvoer," zegt Dieter Van Besien, federaal parlementslid voor Groen. "Onze complexe staatsstructuur vereist samenwerkingsfederalisme. Elke schakel in de keten moet met elkaar afstemmen om haar functie naar behoren te kunnen vervullen. Dat is vandaag wat betreft het controleren van de wapendoorvoer niet het geval. Om die reden zal ik bij de minister aandringen op een interfederaal akkoord die de samenwerking vastlegt.”

Een vertegenwoordiger van de Belgian Civil Aviation Authority schat alleen het aantal vluchten met verboden explosieven aan boord die effectief landen in België op een 5 tot 10 per jaar. Alles wijst er dus op dat die 3 doorvoervergunningen slechts het topje van de ijsberg is. "We mogen er zeker van zijn dat er veel meer wapens via Vlaanderen worden doorgevoerd. Er wordt simpelweg geen vergunning voor aangevraagd en controle is er veel te weinig. Dat moeten we aanpakken," zegt Staf Aerts.

Nochtans leggen wapenembargo's ook aan doorvoerlanden verplichtingen op. "Met de grote Antwerpse haven en Brussels Airport moeten we dus mee onze verantwoordelijkheid opnemen. Te meer omdat doorvoer een uitgelezen kans is om in te grijpen zodat wapenembargo's gehandhaafd wordt," besluit Staf Aerts.

Groen roept de Vlaamse en federale regering op om de aanbevelingen van het Vlaams Vredesinstituut te volgen.

De belangrijkste van die maatregelen:

  • meldplicht voor alle doorvoer van militaire goederen (zoals reeds in Nederland bestaat)
  • logistieke sector meer bewust maken van hun plichten om wapendoorvoer aan te geven (=zorgplicht)
  • controle op transport van gevaarlijke goederen systematiseren
  • interfederaal samenwerkingsakkoord tussen de vergunningsdiensten en de douane
  • betere samenwerking met politiediensten en het openbaar ministerie
  • duidelijke communicatie vanuit Vlaamse overheid naar transportsector en douane
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren