28 okt 2010

Stefaan Van Hecke

Groen! en Ecolo hebben besloten samen een compromisvoorstel voor de financieringswet in te dienen. Beide partijen beseffen heel goed dat dit land naar een overeenkomst moet waarin beide taalgroepen zich kunnen vinden en dat betekent: een compromis. Met hun gemeenschappelijk voorstel tonen beide partijen aan dat een compromis mogelijk is.

Als iedere partij afzonderlijk voorstellen blijft indienen die vooral bedoeld zijn om de eigen achterban gerust te stellen, kan er geen eind komen aan de polarisering. Daarom zetten Groen! en Ecolo samen de eerste stap. ”Dit is een compromisvoorstel. Als Groen! afzonderlijk een voorstel had gemaakt dan zou het er anders hebben uitgezien, maar de ene taalgroep kan de andere taalgroep geen voorstellen opleggen. Er zal moeten onderhandeld worden. Het resultaat is logischerwijze steeds een compromis,” stelt Groen! voorzitter Wouter Van Besien.

Groen! en Ecolo zijn zich ervan bewust dat de andere partijen de aanval zullen inzetten op hun compromisvoorstel. ”Wij vrezen die aanvallen niet. Dit is een eerbaar compromis dat rekening houdt met de uitdagingen van beide taalgroepen. Groen! en Ecolo zullen het samen verdedigen, zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant.”

Voorzitter Wouter Van Besien over het compromisvoorstel dat Groen! en Ecolo vandaag gezamenlijk hebben overhandigd aan Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte: ”Ons uitgangspunt zijn de 12 principes zoals bepaald bij het begin van de onderhandelingen. We hebben gewerkt rond meer fiscale autonomie voor de gewesten en meer responsabilisering rond het arbeidsmarktbeleid en klimaat. De progressiviteit van de belastingen is voor ons een heilig principe.”

Concreet kan het voorstel van Groen! en Ecolo worden samengevat in 6 principes:

1. De 12 principes worden gerespecteerd.
2. Er komt meer fiscale autonomie voor de 3 gewesten. Minstens 50% van de inkomsten van de gewesten worden eigen inkomsten. Onderdeel van fiscale autonomie is een split rate van de personenbelasting. Die split rate is voor de 3 gewesten dezelfde en houdt rekening met de progressiviteit.
3. Een reeks essentiële bakens worden uitgezet om de prerogatieven van de federale staat en de federale evenwichten te vrijwaren:
&bull De belastbare basis blijft exclusief federaal
&bull De gewesten moeten de huidige federale progressiviteit respecteren
&bull Het vermijden van deloyale fiscale concurrentie wordt versterkt
&bull De bedrijfsvoorheffing blijft dezelfde in de verschillende gewesten
&bull De elasticiteit van de personenbelasting tav het BBP wordt volledig federaal gehouden
4. Het voorstel omvat een duidelijk responsabiliseringsmechanisme voor de gewesten op vlak van arbeidsmarktbeleid (op basis van onder meer jobcreatie) en rond klimaatinspanningen (op basis van C02-reductie).
5. De gemeenschappen zijn bevoegd voor persoonsgebonden materies. De behoeften van iedere inwoner moeten op een gelijke manier kunnen vervuld worden. De federale dotatie wordt bepaald aan de hand van de leerlingen- en bevolkingsaantallen, zoals afgesproken in de twaalf principes.
6. Er komt een herfinanciering van 500 miljoen euro voor Brussel dat er deels komt door de financieringswet en waarvan een deel (25%) zal geaffecteerd worden voor een beter preventie- en veiligheidsbeleid, mobiliteit, onderwijs en huisvesting.

Voor Groen! en Ecolo is een akkoord over de financieringswet een cruciale bouwsteen voor het globale akkoord over de staatshervorming en moet het dus in de context gezien worden van een akkoord over alle onderdelen daarvan, dat ook bevoegdheidsoverdrachten, BHV en de hervormingen voor Brussel moet omvatten. ”Dat Groen! en Ecolo samen een compromisvoorstel voor de financieringswet indienen is een belangrijke eerste stap voor het bereiken van een akkoord voor de staatshervorming. Beide partijen zijn vertrokken van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt en wat blijkt: een compromis sluiten is mogelijk,” besluit een tevreden Wouter Van Besien.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren