14 jul 2010

Wouter De Vriendt

Temidden van de preformatie blijft het Belgische EU-voorzitterschap aan de aandacht van het parlement onttrokken. De ingezworen federale volksvertegenwoordigers zijn beperkt in hun interpellatierecht ten aanzien van de 'regering van lopende zaken’. Groen! en Ecolo vragen in een brief aan de voorzitters van Kamer en Senaat dat alvast het federaal adviescomité Europese Aangelegenheden bij spoed wordt samengeroepen met het oog op het debat en de controle op de werkzaamheden van het Belgisch Voorzitterschap.

Kamerlid Wouter De Vriendt: ”Zolang er geen nieuwe regering is gevormd, zitten onze uittredende federale ministers belangrijke Europese vakraden voor. Tegen het einde van deze week zal de teller van het aantal Europese ministerraden dat aan de controle van het federale parlement is ontsnapt, al op 7 staan. Daarom roept Groen! de uittredende regering op er zich toe te engageren dat de ministers die vakraden voorzitten voor en na iedere vakraad bereid zijn het debat aan te gaan met de parlementsleden zodat het parlement haar controletaak kan uitvoeren.”

In afwachting van de installatie van een federale regering , vraagt Groen! de re-activatie van het federaal adviescomité Europese Aangelegenheden samengesteld uit kamerleden, senatoren en Europese parlementsleden. De ministers moeten daar dan voor en na een vakraad, hun beleid en voorstellen toelichten en het debat aangaan. Aangezien het Belgische voorzitterschap reeds loopt, moet het Adviescomité onmiddellijk opgestart worden.

De kamerleden en senatoren van Groen! en Ecolo hebben die vraag vandaag per brief overgemaakt aan de voorzitters van Kamer en Senaat. Het punt zal ook op tafel gelegd worden tijdens de conferentie der voorzitters. Groen! vraagt dat de andere politieke fracties dit voorstel steunen zodat in het belang van de democratische controle er een praktische ad-hoc oplossing komt, in afwachting van de volledige installatie van alle commissies in Kamer en Senaat.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren