29 jan 2014

Wouter Van Besien

Groen-voorzitter Wouter Van Besien en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten roepen de andere partijvoorzitters op om gezamenlijk externe experts aan te stellen voor het berekenen van de impact van verkiezingsprogramma’s. Zo willen beide voorzitters het politieke debat eerlijker maken en de kiezer meer transparantie bieden.

De verkiezingsstrijd is losgebarsten. De partijen brengen hun verschillende voorstellen naar buiten en koppelen daar zelf een financieel plaatje aan. Bij de burger, de media en verschillende opiniemakers is er grote scepsis over de betrouwbaarheid van die plannen. “Die sfeer tast het vertrouwen in de politiek aan. Er is nood aan meer duidelijkheid. Daarom roep ik samen met mijn collega Gwendolyn Rutten onze collega-partijvoorzitters op om samen te zitten en een comité van professoren te engageren om berekeningen te maken over enkele sleutelvoorstellen in de verkiezingsprogramma’s, waaronder de fiscale hervormingsplannen,” aldus Van Besien.

Beide partijen doen een concreet voorstel aan alle Vlaamse democratische partijen die willen meedoen. Het voorstel is uiteraard nog bespreekbaar. Groen en Open VLD stellen voor dat de partijen een expertencomité samenstellen. Het gaat dan om professoren met expertise in het gebied van overheidsfinanciën, fiscaliteit, financiering sociale zekerheid, …

Rutten: “We moeten ervoor zorgen dat de burgers weten waar partijen voorstaan. Hoe zien zij de samenleving? Welke doelen willen zij realiseren? En passen hun plannen in die visie? Hoe duidelijker de keuze, hoe beter het beleid.”

In tegenstelling tot eerdere scenario’s is deze werkwijze realiseerbaar. Er werd al vaak in het verleden gezegd dat de berekening van de verkiezingsprogramma’s wettelijk moest geregeld worden zoals gebeurt in Nederland, maar het voorstel werd nooit gestemd. Als het nu alsnog zou gestemd worden, kan het niet meer van kracht worden voor deze verkiezingen. Dit voorstel kan onmiddellijk gebeuren mits politieke wil van de partijen.

“Hiermee willen Groen en Open VLD aansturen op een eerlijker en objectiever debat,” stellen Van Besien en Rutten: “ Het is een sterk gebaar naar de burger toe als politieke partijen samenwerken om de verkiezingen overzichtelijker te maken.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren