15 okt 2010

Wouter De Vriendt

Zondag 17 oktober is het Werelddag Verzet tegen extreme Armoede. Aan de vooravond hiervan slaan Groen! en SP.A de handen in elkaar en leggen beide partijen een gezamenlijke aanbeveling aan de federale regering neer. Kamerleden Wouter De Vriendt (Groen!) en Maya Detiège (SP.A) willen dit resolutievoorstel zo snel mogelijk in het parlement bespreken en zullen op zoek gaan naar een meerderheid. Verder zullen Groen! en Ecolo een berekend wetsvoorstel herindienen om de uitkeringen op te trekken tot boven de armoededrempel, met steun van de SP.A. Ten slotte zullen groenen en socialisten aanwezig zijn op de manifestaties in Vlaanderen op 17 oktober.

Officieel is 2010 het Europees jaar ter bestrijding van de armoede. De armoede in ons land neemt verontrustende proporties aan. Ruim 15% van de Belgische bevolking leeft in armoede. Dit jaar overschrijden we voor het eerst de kaap van de 100.000 mensen met leefloon en/of activeringstraject bij een OCMW. Meer mensen dan ooit moeten aanschuiven voor een voedselpakket (2009: 114.900 mensen). En steeds meer kinderen worden in armoede geboren, dit is het geval voor 8% van alle geboortes. In Brussel wordt meer dan een kwart van de kinderen in arme gezinnen geboren.

Groen! en SP.A willen een einde maken aan de politieke apathie. Want ondanks armoedeconferenties en sensibilisatiecampagnes zoals ‘Samen tegen Armoede. Ook Ik’, verandert er bitter weinig. ”Voor anderhalf miljoen Belgen is armoede dagelijkse realiteit. Toch lijkt dit de meeste politici niet te deren. Terwijl de politieke klasse op haar lauweren rust, groeit in de echte wereld de armoede dag na dag. Werk is nog altijd de beste manier om uit armoede te geraken en moet worden aangemoedigd. Maar wie geen werk vindt, heeft recht op een menswaardig inkomen”, vindt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!).
Groenen en socialisten leggen daarom een dubbele aanbeveling neer aan de federale regering. ”Armoede is complexer dan een gebrek aan geld. Maar zonder een waardig inkomen geraak je niet uit de armoedespiraal. Daarom willen wij de federale regering ertoe aanzetten om uitkeringen en leefloon op te trekken tot boven de Europese armoededrempel. Verder zijn welvaartsvaste uitkeringen nodig om het anderhalf miljoen armen structureel naar beneden te halen”, zegt Kamerlid Maya Detiège (SP.A). ”We roepen alle partijen op om deze resolutie te steunen.”
Groen! en Ecolo dienen ook hun berekend wetsvoorstel voor het verhogen van de uitkeringen opnieuw in en kunnen daarvoor rekenen op de steun van de SP.A. Het door het Rekenhof berekend wetsvoorstel van Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!) om de minimumuitkeringen boven de Europese armoedegrens te trekken kan volgende weken al gestemd worden. Deze maatregel die voor honderdduizenden mensen een wezenlijk verschil kan betekenen, kost 1,25 miljard euro of een fractie van wat de overheid in de banken heeft gepompt.
17 oktober moet een wake-up call worden voor de beleidsmakers. In dit land is meer aan de hand dan de communautaire discussies. Kamerleden Wouter De Vriendt (Groen!) en Maya Detiège (SP.A) zullen de strijd voor een beleid tegen armoede in het parlement opvoeren. Meteen een goed voorbeeld van concrete samenwerking tussen de twee progressieve partijen. En het ultieme bewijs dat een parlement niet werkloos hoeft te zijn, zoals sommigen beweren.
Wouter De Vriendt - Groen! - federaal parlementslid
Maya Detiège - sp.a - federaal parlementslid
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren