12 aug 2019

Groen erg bezorgd over startnota Vlaamse onderhandelingen

De startnota die Bart De Wever op tafel legt, tekent niet voor een beleid waar de Vlaming echt beter van wordt. “Geen sociale garanties, of groene ambitie en het herleidt de Vlaamse identiteit tot iets wat niet bestaat," stelt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. "Een fiere Vlaming durft kiezen voor de toekomst in plaats van te blijven kijken in de achteruitkijkspiegel. We zijn heel bezorgd, want dit is niet ons Vlaanderen."

Op verschillende plaatsen herinnert de nota aan een glorierijk verleden van Vlaanderen en maant het aan tot Vlaamse ambitie. Maar op het vlak van klimaat ontbreekt die ambitie volledig. Terwijl landen zoals Nederland en Duitsland het voortouw nemen voor hogere en bindende klimaatambities en voor een rechtvaardig en proactief klimaatbeleid, blijft Vlaanderen ter plaatse trappelen. De twee belangrijkste maatregelen om de klimaattranistie in te zetten, ontbreken volledig: een slimme kilometerheffing en de betonstop. Innovatie is voor De Wever hét toverwoord om de klimaatdoelstellingen te halen, maar op welke maatregelen dan concreet wordt ingezet, blijft het gissen. Kortom deze startnota gaat zwaar onder de klimaatlat terwijl uit (internationale) rapporten en de gebeurtenissen van de afgelopen maanden de urgentie steeds duidelijker werd.

"De N-VA wil dus aan de staart van het peloton blijven hangen", zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. "Ondanks het signaal van de kiezer om echt dingen in beweging te zetten. Het valt te vrezen dat de tweede zit van de Zweedse regering geen beter rapport zal kunnen voorleggen. Niet voor klimaat, maar ook niet voor armoede én voor onze samenleving.”

In schril contrast met de grote vaagheid op vlak van klimaat, is de tekst zeer concreet op integratie en inburgering. De harde stempel van de gesprekken met het Vlaams Belang is meteen duidelijk: "Bart De Wever kiest hier voor een gesloten Vlaamse identiteit. Tom Van Grieken heeft de pen mee vastgehouden. Vlaanderen kan zoveel meer dan kiezen voor een terugkeer naar een Vlaanderen dat nooit heeft bestaan," zegt Meyrem Almaci.

Vlaamse ambitie lijkt samen te vallen met een strenger integratiebeleid geïnspireerd op de vele gesprekken met het Vlaams Belang. Zo komt er een inburgeringscontract, een burgerschapstest en een opgedrongen levensbeschouwelijke neutraliteit. En er moet een Vlaamse participatieverklaring getekend worden. Wie aanspraak wil maken op Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet 5 jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle “bekennen tot” en inschakelen in onze Vlaamse Gemeenschap. Voor Groen zijn grondrechten voor iedereen die hier erkend is gelijk.

De instrumentalisering van de VRT, het onderwijs (Vlaamse Canon) en onze culturele instellingen voor een nog te definiëren Vlaamse identiteit, past niet in de 21ste eeuw. Over de kracht van cultuur als bindmiddel en maatschappelijke integratie valt niks te lezen. Brussel wordt quasi onder curatele geplaatst. Alles lijkt ten dienste te staan van dé Vlaamse natie. "De formateur lijkt met het integratiebeleid en deze instrumentalisering te kiezen voor een gesloten Vlaamse identiteit in plaats van het open Vlaanderen dat we doorheen de geschiedenis zijn geweest," aldus Björn Rzoska.

Op sociaal vlak belooft de nota te investeren in het wegwerken van de wachtplaatsen voor zorg en sociale woningen en te investeren in het strijd tegen armoede. Maar terwijl de passages over integratie heel concreet zijn, blijven de voorstellen rond armoede en sociaal beleid opvallend vaag én ontbreekt ook iedere financiële inschatting. Tegelijk worden de recente hervormingen in het onderwijs op losse schroeven gezet.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren