11 feb 2011

Groen! feliciteert het Egyptische volk met het ontslag van Moebarak en trekt lessen uit de historische omwenteling

Groen! reageert opgelucht en tevreden op aankondiging dat President Moebarak vrijdag ontslag genomen heeft. Moebarak, die tot gisteren doofstom bleef voor de voornaamste eis van het Egyptische volk, is dan toch bezweken. Nu moet de EU aan Egypte alle steun geven om de democratische transitie te doen slagen. De Unie moet ook lessen trekken uit de democratische omslag in Tunesië en Egypte. Het buitenlandbeleid ten aanzien van de regio is aan grondige herziening toe.

Ik ben voorzichtig optimistisch, aldus Eva Brems, kamerlid voor Groen, die ontgoocheld blijft in de weinig voluntaristische houding van de EU en de VS toen de president bleef treuzelen: ”Men zei a en men hoopte dat de andere kant b zou verstaan, maar men liet tegelijkertijd ook ruim de opening aan die andere kant om heel doof voor die b, het vertrekscenario, te blijven.”

Zonder het vertrek van Moebarak kon de transitie niet van start gaan, alleen het ontslag was een voldoende sterk signaal voor de manifestanten. Nu moeten we het transitieproces alle kansen geven. Egypte heeft nu snel een interimregering nodig waarin alle democratische krachten en actoren uit het maatschappelijk veld vertegenwoordigd zijn. Die moet concrete en daadkrachtige maatregelen garanderen zoals politieke, institutionele en grondwettelijke hervormingen, het opheffen van de noodtoestand en de organisatie van vrije en eerlijke parlements- en presidentsverkiezingen.

Het vertrek van Moebarak is noodzakelijk, maar niet voldoende. ”Even cruciaal voor het welslagen van deze democratische omwenteling, is dat ook de praktijken van het regime van Moebarak verdwijnen. We hebben moeten vaststellen dat de bij wijze van vernieuwing aangestelde vicepresident Suleiman, het voormalig hoofd van de inlichtingendiensten, gewoon doorging met het arresteren en opsluiten van mensen zonder proces, net het soort praktijken waartegen de manifestanten op straat zijn gekomen.”, aldus Eva Brems. ”Nu krijgt het leger de macht in handen. Dit zal snel moeten duidelijk maken dat het honderd procent voor vrijheid en democratie wil gaan.”

Europarlementslid voor Groen! Bart Staes is kritisch voor de rol die de EU in het Midden-Oosten en Noord-Afrika speelt: ”In haar partnerschappen met landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika namen de relaties tussen de EU en de autoritaire regimes en hun leiders een geprivilegieerde plaats in. De dialoog met de civiele maatschappij en de democratische krachten in deze landen werden verwaarloosd. Vandaag zien we welk een krachtige democratische omwenteling er kan komen als de EU de focus in haar buitenlandbeleid zou verleggen naar die maatschappij.”

De Groenen leggen zowel in het Europees als in het federaal parlement een resolutie neer met aanbevelingen om het buitenlands beleid van de Europese Unie tegenover de Noord-Afrikaanse en Midden-Oostenregio te herzien. Brems en Staes hopen op brede steun van de andere politieke families.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente