16 dec 2015

Meyrem Almaci

In de nasleep van het klimaatakkoord van Parijs komt Groen met een concreet plan om werk te maken van de nieuwe ambitieuze klimaatdoelstellingen. Concreet wil Groen dat regeringen voortaan een klimaatbegroting, die voldoet aan wettelijk vastgelegde doelen voor vermindering van broeikasgasemissies, energieverduurzaming en –besparing, moeten voorleggen aan het parlement.

Zo’n klimaatbegroting bestaat al in onze buurlanden VK (carbon budget) en Frankrijk. Voorzitter Meyrem Almaci: “De oproep tot klimaattop van de Vlaamse Regering is een goede eerste stap, maar de politiek moet echt het voortouw nemen, en het niet overlaten aan de sector en het middenveld alleen. De uitvoering van het klimaatakkoord begint vandaag en niet over een aantal maanden. Daarom lanceren we het idee van een klimaatbegroting.”

Groen betreurt dat de bevoegde ministers Marghem en Schauvlieghe het momentum van het klimaatakkoord niet aangrijpen om met concrete klimaatinitiatieven te komen. Met een klimaatbegroting wil Groen voorkomen dat hetgeen in Parijs is afgesproken de volgende zes jaar dode letter blijft. “Deze Klimaatbegrotingswet en -decreten sluiten vrijblijvend beleid en uitstel van beleid uit. De wet en decreten maken de opdracht voor de regeringen helder en voorspelbaar voor de samenleving,” aldus Almaci. Groen roept ook op om het ambitieniveau zo hoog te leggen als in Parijs afgesproken: streefdoel 1,5°. “We lanceren onze klimaatbegroting met een reeks aanvullende maatregelen waarmee België tussen nu en 2020 een extra emissiereductie kan realiseren bovenop het huidig en voorgenomen beleid zodat de broeikasgasemissies in 2020 gereduceerd is met minstens 25%.”

Groen neemt meteen het initiatief om het nieuwe klimaatakkoord om te zetten in concrete maatregelen. “We selecteerden een set van 12 maatregelen die op korte termijn kunnen ingevoerd worden. De totale potentiële bijkomende broeikasgasemissiereductie komt zo uit op meer dan 22 Megaton. Gecumuleerd met huidig en vooropgesteld beleid kunnen we met deze maatregelen een broeikasgasemissiereductie realiseren van meer dan 30% ten opzichte van 1990. Deze klimaatbegroting toont dat er voldoende maatregelen beschikbaar zijn voor een extra reductie en dat het vooral een kwestie is van willen keuzes maken.”

Download de Groen klimaatbegroting

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren