26 sep 2012

Groen heeft meeste en best geplaatste kandidaten

Groen en Ecolo trekken naar de kiezer in alle 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de naam Ecolo-Groen. Niet minder dan 92 personen kandideren voor Groen op deze gezamenlijke lijst. Geen enkele andere Nederlandstalige partij doet beter. Een duidelijk teken van het politieke gewicht van Groen, zowel in deze samenwerking als in het Brussels, Nederlandstalig politieke landschap.


”Van alle Vlaamse partijen heeft Groen de meeste kandidaten” rekent Groen-voorzitter Rik Jellema uit. ”Een overtuigend bewijs dat wie als Nederlandstalige politiek wil wegen in zijn gemeente zich best op een lijst zet die voor een volwaardig partnerschap met een Franstalige zusterpartij staat.”

Groen is tevens de enige Nederlandstalige partij op een tweetalige lijst die ook een lijsttrekker levert. In 5 gemeenten staat een Groen-kandidaat op de tweede plaats. In de meeste overige gemeenten staan de Groenen op verkiesbare plaatsen. Eens te meer een bewijs dat echte en oprechte samenwerking loont.

Groen trekt met een ambitieus programma naar de kiezer. Hierbij wordt uiteraard nadruk gelegd op de specifieke noden van elke gemeente. Al valt er wel een duidelijke rode draad doorheen de 19 gemeenten te trekken.

”Het hele gewest staat voor een grote demografische uitdaging. Elke gemeente zal inspanningen moeten doen om die op te vangen. Betaalbaar wonen, voldoende scholen en een vlotte mobiliteit zijn dan ook drie zeer belangrijke thema’s; voor Groen,” aldus Jellema.

Zo pleit Groen onder meer voor de omvorming van leegstaande kantoren tot woningen, meer vrije tram- en busbanen om het openbaar vervoer vlotter te laten verlopen en extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente