PERSBERICHT - 02 jul 2020

Groen hekelt aanpak debat beheersovereenkomst VRT: 'VRT is niet het huis van wantrouwen'

Groen is niet te spreken over de manier waarop de regering van Jambon het debat voert over de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. ‘We hebben ook inhoudelijke kritiek op de plannen van de meerderheidspartijen met de openbare omroep. Zo weten we dat het budget van de VRT onder Europese normen blijft en schemert er wantrouwen van de regering door tegenover de omroep,’ zeggen Vlaams parlementsleden Tine Van Den Brande en Elisabeth Meuleman (Groen). Ze dienen een eigen resolutie in.

‘Plots krijgen we de boodschap dat de meerderheid haar plannen op de agenda van het parlement zette. Normaal worden die eerst besproken in de commissie Media met al de betrokken parlementsleden die zich specialiseerde in de materie. Door die stap over te slaan, kan je het debat niet meer ten gronde voeren en forceert de meerderheid haar visie op de beheersovereenkomst,‘ klinkt het verontrust bij Van den Brande.

Groter bocht om discussie

Volgens Groen proberen de beleidspartijen zo te verdoezelen dat ze niet op één lijn zitten. ‘De resolutie van de meerderheid is een fragiele compromistekst die geen grondige bespiegelingen kan verdragen. N-VA wil VRT gebruiken om haar agenda over de Vlaamse identiteit erdoor te drukken. Te pas en te onpas schermt de regering met termen als Vlaamse identiteit en Vlaamse canon, terwijl niemand weet wat dat precies is. Met de dotatie die VRT nu krijgt kan ze haar opdracht niet waarmaken. De regering weet dat. Door de resolutie zonder debat in de commissie te behandelen, maakt ze een grote bocht om deze discussie.’

Peanuts

Groen verduidelijkt: de VRT krijgt minder geld dan andere Europese openbare omroepen. ‘Een Vlaming betaalt vandaag jaarlijks 41,2 euro. Daarvoor krijgt de Vlaming tien mediakanalen op radio en televisie, websites, apps en extra digitaal aanbod. De Scandinavische publieke omroepen kosten de gemiddelde Zweed, Noor, Deen of Fin bijna het dubbele, ongeveer 80 euro per jaar. Terwijl de VRT bijvoorbeeld meer fictie produceert.’

Huis van wantrouwen?

Het wantrouwen schemert langs alle kanten door in de resolutie van de meerderheid. ‘Zo vind ik het vreemd te lezen dat de VRT blijkbaar geen groot marktaandeel meer mag nastreven en lees ik dat de VRT een breed geschakeerd palet aan opinies aan bod moet laten komen, alsof dat nu nog niet het geval was. Daarnaast staat in de resolutie dat de deontologische adviesraad 'verankerd' moet worden. Lees ik tussen de regels door dat die vandaag onbetrouwbaar zou zijn? Ook lezen we dat de VRT de aangepaste reclameplafonds strikt moet naleven. De vraag is welke plafonds? Nog lagere?’

 

We lezen ook in de resolutie van de meerderheidspartijen dat er in de VRT ‘naast interne controle ook externe controle moet komen. In dat opzicht wordt de VRM haast buitenspel zet. VRT moet meer aan zelfkritiek moet doen. Ook daar schemert wantrouwen door. Verder hekelt Van Den Brande de vaagheid van de plannen die de meerderheid heeft. ’Zo lezen we dat VRT.NU gratis mag blijven, maar in volgende paragraaf van de resolutie staat dat er een betalend platform moeten komen.’

 

Eigen resolutie

Groen heeft zelf nog een paar andere punten in petto voor de nieuwe beheersovereenkomst ‘Wij willen dat de VRT meer doet om desinformatie en fake news tegen te gaan. Valse boodschappen zijn de plaag van de 21ste eeuwse media. VRT moet een open blik houden in haar programmatie op de wereld en niet verglijden in een enge kijk op Vlaanderen. Daar sluit bij aan dat we nog meer diversiteit willen zien bij de experts die in de studio’s zitten. Maak ze mee mediaproof. Geef de VRT een eerlijke dotatie, stop met het systematisch afpakken van financiële middelen, ook omdat de eerste slachtoffers de Vlaamse productiehuizen zullen zijn,’ aldus Meuleman en Van Den Brande.

 

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren