23 mei 2012

Filip Watteeuw

Groen vindt het niet kunnen dat de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement niet te rade zijn gegaan bij de oppositie over het 'Handvest voor Vlaanderen', dat woensdag wordt voorgesteld. “Deze manier van werken is schandelijk. De Vlaamse regering zorgt voor een valse start door deze manier van werken,” zegt Groen fractieleider Filip Watteeuw.

Aan het ‘Handvest voor Vlaanderen’ wordt al jaren gewerkt. Nu is er een akkoord tussen de drie meerderheidspartijen. De oppositiepartijen kregen de tekst blijkbaar niet te zien. "Het is ongehoord dat de meerderheidspartijen in het Vlaamse parlement niet te rade zijn gegaan bij de oppositie."

”Zo’n Handvest moet er zijn voor alle burgers. Je zou verwachten dat alle partijen erbij zouden worden betrokken en dat er in het parlement zou worden gezocht naar een evenwicht dat door iedereen wordt gedragen,” hekelt Watteeuw. ”Dit is een trieste manier van werken.”

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente